Виклад Принципу

원리강론

ПередмоваВступ
Частина перша
Глава 1. Принцип творення
Розділ 1. Дуальні властивості Бога та світ творіння
1.1. Дуальні властивості Бога
1.2. Стосунки між Богом і світом творіння

Розділ 2. Всесвітня первісна енергія, дія віддавання та приймання і чотирьохпозиційна основа
2.1. Всесвітня первісна енергія
2.2. Дія віддавання та приймання
2.3. Чотирьохпозиційна основа, у якій на основі дії «початок-розділення-єдність» утілюється мета трьох об’єктів
2.3.1. Дія «початок-розділення-єдність»
2.3.2. Мета трьох об’єктів
2.3.3. Чотирьохпозиційна основа
2.3.4. Форма існування чотирьохпозиційної основи
2.4. Всюдисущість Бога
2.5. Примноження живих організмів
2.6. Причина наявності дуальних властивостей в усьому творінні

Розділ 3. Мета творення
3.1. Мета створення Всесвіту
3.2. Об’єкт добра, який приносить радість Богу

Розділ 4. Первозданна цінність
4.1. Визначення і еталон первозданної цінності
4.2. Первісні інтелект, емоції і воля та первісні істина, краса і добро
4.3. Любов і краса, добро і зло, праведність і неправедність
4.3.1. Любов і краса
4.3.2. Добро і зло
4.3.3. Праведність і неправедність

Розділ 5. Процес створення Всесвіту та період його розвитку
5.1. Процес створення Всесвіту
5.2. Період розвитку елементів творіння
5.2.1. Три послідовні стадії періоду розвитку
5.2.2. Сфера непрямого володарювання
5.2.3. Сфера прямого володарювання

Розділ 6. Нематеріальний субстанційний світ та матеріальний субстанційний світ, центром яких є людина
6.1. Нематеріальний субстанційний світ та матеріальний субстанційний світ
6.2. Положення людини у світі творіння
6.3. Взаємодоповнюючі стосунки між духовним і фізичним «я»
6.3.1. Будова і призначення фізичного «я»
6.3.2. Будова і призначення духовного «я»
6.3.3. Душа людини з точки зору стосунків між душею духу і душею тіла 
Глава 2. Гріхопадіння
Розділ 1. Корінь гріха
1.1. Дерево життя та дерево пізнання добра і зла
1.1.1. Дерево життя
1.1.2. Дерево пізнання добра і зла
1.2. Ідентичність змія
1.3. Гріхопадіння ангела і гріхопадіння людини
1.3.1. Злочин ангела
1.3.2. Злочин людини
1.3.3. Перелюб між ангелом і людиною
1.4. Плід дерева пізнання добра і зла
1.5. Корінь гріха

Розділ 2. Мотиви i процес гріхопадіння
2.1. Створення ангелів, їхня місія і стосунки з людьми
2.2. Духовне і фізичне гріхопадіння
2.2.1. Духовне гріхопадіння
2.2.2. Фізичне гріхопадіння

Розділ 3. Сила любові, сила Принципу і Божа заповідь
3.1. Гріхопадіння з точки зору сили любові і сили Принципу
3.2. Мета, з якою Бог дав заповідь
3.3. Період, упродовж якого була потрібна заповідь

Розділ 4. Наслідки гріхопадіння людини
4.1. Сатана та грішна людина
4.2. Діяльність сатани в людському суспільстві
4.3. Добро та зло з точки зору мети
4.4. Робота добрих та злих духів
4.5. Гріх
4.6. Основні риси гріховної природи

Розділ 5. Свобода і гріхопадіння
5.1. Значення свободи з точки зору Принципу
5.2. Свобода та гріхопадіння людини
5.3. Свобода, гріхопадіння та відновлення

Розділ 6. Причини невтручання Бога в гріховні дії прабатьків людства
6.1. Заради збереження абсолютності й досконалості принципу творення
6.2. Заради того, щоб тільки Бог був Творцем
6.3. Заради того, щоб зробити людину господарем творіння 
Глава 3. Есхатологія — останні дні історії людства
Розділ 1. Втілення Божої мети творення та гріхопадіння людини
1.1. Втілення Божої мети творення
1.2. Гріхопадіння людини

Розділ 2. Провидіння спасіння
2.1. Провидіння спасіння — це провидіння відновлення
2.2. Мета провидіння відновлення
2.3. Історія людства — це історія провидіння відновлення

Розділ 3. Останні дні
3.1. Значення останніх днів
3.1.1. Часи Ноя були останніми днями
3.1.2. Часи Ісуса були останніми днями
3.1.3. Часи Другого пришестя Ісуса — це останні дні
3.2. Біблійні вірші про знамення останніх днів
3.2.1. Небо та земля зруйнуються (2 Пет. 3:12) і нове небо та нова земля будуть створені (Об’яв. 21:1; 2 Пет. 3:13; Іс. 66:22)
3.2.2. Небо та земля будуть судимі вогнем (2 Пет. 3:12)
3.2.3. Мерці постануть зі своїх могил (Матв. 27:52; 1 Фес. 4:16)
3.2.4. Люди піднесуться на хмари, щоб зустріти Господа в повітрі (1 Сол. 4:17)
3.2.5. Сонце затьмариться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають із неба (Матв. 24:29)

Розділ 4. Останні дні та наш час
4.1. Ознаки відновлення Першого Благословення
4.2. Ознаки відновлення Другого Благословення
4.3. Ознаки відновлення Третього Благословення

Розділ 5. Останні дні, нова істина та наше ставлення
5.1. Останні дні та нова істина
5.2. Наше ставлення в останні дні

Таблиця 1. Світ творіння і провидіння відновлення з точки зору втілення Божого Слова 
Глава 5. Воскресіння
Розділ 1. Воскресіння
1.1. Біблійні уявлення про смерть та життя
1.2. Смерть, спричинена гріхопадінням
1.3. Значення воскресіння
1.4. Зміни, що відбуваються в людині під час воскресіння

Розділ 2. Провидіння воскресіння
2.1. Як Бог здійснює провидіння воскресіння?
2.2. Провидіння воскресіння людей, які живуть на землі
2.2.1. Провидіння зі створення основи для воскресіння
2.2.2. Провидіння воскресіння на стадії формування
2.2.3. Провидіння воскресіння на стадії росту
2.2.4. Провидіння воскресіння на стадії завершення
2.2.5. Царство Небесне і рай
2.2.6. Духовні феномени, властиві останнім дням
2.2.7. Перше воскресіння
2.3. Провидіння воскресіння духів
2.3.1. Мета і спосіб воскресіння духів через їхнє повернення
2.3.2. Воскресіння через повернення духів християн
2.3.2.1. Воскресіння через повернення на стадії росту
2.3.2.2. Воскресіння через повернення на стадії завершення
2.3.3. Воскресіння через повернення духів, як`і перебувають за межами раю
2.4. Теорія реінкарнації з точки зору принципу воскресіння через повернення

Розділ 3. Об’єднання релігій шляхом воскресіння через повернення
3.1. Об’єднання християнства шляхом воскресіння через повернення
3.2. Об’єднання всіх інших релігій шляхом воскресіння через повернення
3.3. Об’єднання невіруючих людей шляхом воскресіння через повернення 

Частина друга
Глава 1. Епоха провидіння зі створення основи для відновлення
Глава 2. Мойсей та Ісус у провидінні відновлення
Розділ 1. Шлях-зразок підкорення сатани
1.1. Чому шляхи Якова та Мойсея стали зразком для шляху Ісуса
1.2. Шляхи Мойсея та Ісуса, зразком яких був шлях Якова

 Розділ 2. Провидіння відновлення, очолене Мойсеєм
2.1. Огляд провидіння відновлення, очоленого Мойсеєм
2.1.1. Основа довіри
2.1.1.1. Центральна особа у відновленні основи довіри
2.1.1.2. Об’єкт для умови у відновленні основи довіри
2.1.2. Субстанційна основа
2.1.3. Основа для Месії
2.2. Національні шляхи відновлення Ханаану, очолені Мойсеєм
2.2.1. Перший національний шлях відновлення Ханаану
2.2.1.1. Основа довіри
2.2.1.2. Субстанційна основа
2.2.1.3. Поразка першого національного шляху відновлення Ханаану
2.2.2. Другий національний шлях відновлення Ханаану
2.2.2.1. Основа довіри
2.2.2.2. Субстанційна основа
2.2.2.3. Провидіння відновлення і скинія
2.2.2.3.1. Значення і мета кам’яних скрижалей, скинії та ковчега заповіту
2.2.2.3.2. Основа для скинії
2.2.2.3.2.1 Перша основа для скинії
2.2.2.3.2.2 Друга основа для скинії
2.2.2.3.2.3 Третя основа для скинії
2.2.2.4. Невдача другого національного шляху відновлення Ханаану
2.2.3. Третій національний шлях відновлення Ханаану
2.2.3.1. Основа довіри
2.2.3.2. Субстанційна основа
2.2.3.2.1. Субстанційна основа на чолі з Мойсеєм
2.2.3.2.2. Субстанційна основа на чолі з Ісусом Навином
2.2.3.3. Основа для Месії
2.3. Чому навчає шлях Мойсея

 Розділ 3. Провидіння відновлення на чолі з Ісусом
3.1. Перший світовий шлях відновлення Ханаану
3.1.1. Основа довіри
3.1.2. Субстанційна основа
3.1.3. Поразка першого світового шляху відновлення Ханаану
3.2. Другий світовий шлях відновлення Ханаану
3.2.1. Основа довіри
3.2.1.1. Ісус бере на себе місію Івана Хрестителя
3.2.1.2. Сорокаденний піст Ісуса і три спокуси в пустелі
3.2.1.3. Результат відокремлення від сатани, здійсненого шляхом сорокаденного посту та подолання трьох спокус
3.2.2. Субстанційна основа
3.2.3. Невдача другого світового шляху відновлення Ханаану
3.3. Третій світовий шлях відновлення Ханаану
3.3.1. Шлях духовного відновлення Ханаану, очолений Ісусом
3.3.1.1. Основа довіри на духовному рівні
3.3.1.2. Субстанційна основа на духовному рівні
3.3.1.3. Основа для Месії на духовному рівні
3.3.1.4. Духовне відновлення Ханаану
3.3.2. Субстанційний шлях відновлення Ханаану на чолі з Христом Другого пришестя
3.4. Чому навчає шлях Ісуса
Глава 3. Періоди в провіденційній історії та визначення їхньої тривалості
Розділ 1. Періоди провіденційної ідентичності часу

 Розділ 2. Формування кількості років та поколінь, які складають періоди епохи провидіння зі створення основи для відновлення
2.1. Чому і як провидіння відновлення продовжується
2.2. Вертикальні умови тангам і горизонтальне відновлення шляхом тангам
2.3. Горизонтальне відновлення шляхом тангам, яке проводиться вертикально
2.4. Числові періоди тангам для відновлення основи довіри
2.5. Провіденційні періоди ідентичності часу, що визначаються кількістю поколінь
2.6. Періоди горизонтального відновлення шляхом тангам, що проводиться вертикально

 Розділ 3. Періоди, що утворюють епоху провидіння відновлення, та їхня тривалість
3.1. Чотирьохсотрічний період рабства в Єгипті
3.2. Чотирьохсотрічний період правління суддів
3.3. Стодвадцятирічний період об’єднаного царства
3.4. Чотирьохсотрічний період поділу на північне та південне царства
3.5. Двохсотдесятирічний період єврейського поневолення та повернення
3.6. Чотирьохсотрічний період приготування до приходу Месії

 Розділ 4. Періоди, що утворюють епоху продовження провидіння відновлення, та їхня тривалість
4.1. Чотирьохсотрічний період переслідувань у Римській імперії
4.2. Чотирьохсотрічний період християнських церков за патріархів
4.3. Стодвадцятирічний період християнського королівства
4.4. Чотирьохсотрічний період поділу на східне та західне королівства
4.5. Двохсотдесятирічний період папського поневолення та повернення
4.6. Чотирьохсотрічний період приготування до Другого пришестя Месії

 Таблиця 2. Порівняльна таблиця епох провіденційної ідентичності часу
Глава 4. Епоха відновлення і епоха продовження відновлення з точки зору провіденційної ідентичності часу
Розділ 1. Період рабства в Єгипті і період переслідувань у Римській імперії

 Розділ 2. Період правління суддів і період християнських церков за патріархів

 Розділ 3. Період об’єднаного царства і період християнського королівства

 Розділ 4. Період поділу на північне та південне царства і період поділу на східне та західне королівства

 Розділ 5. Період єврейського поневолення та повернення і період папського поневолення та повернення

 Розділ 6. Період приготування до приходу Месії і період приготування до Другого пришестя Месії

 Розділ 7. Розвиток історії з точки зору провидіння відновлення
7.1. Розвиток історії в епоху провидіння відновлення
7.2. Розвиток історії в епоху продовження провидіння відновлення
7.2.1. Провидіння відновлення і західна історія
7.2.2. Взаємозв’язок історій релігії, економіки і політики
7.2.3. Родове суспільство
7.2.4. Феодальне суспільство
7.2.5. Монархічне суспільство та імперіалізм
7.2.6. Демократія і соціалізм
7.2.7. Ідеали взаємозалежності, спільного правління та загальної етики і комунізм

Таблиця 3. Розвиток історії з точки зору провидіння відновлення
Глава 5. Період приготування до Другого пришестя Месії
Розділ 1. Період Реформації (1517—1648)
1.1. Ренесанс
1.2. Реформація

 Розділ 2. Період боротьби релігій та ідеологій (1648—1789)
2.1. Світогляд типу Каїна
2.2. Світогляд типу Авеля

 Розділ 3. Період становлення політики, економіки та ідеології (1789—1918)
3.1. Демократія
3.1.1. Демократія типу Каїна
3.1.2. Демократія типу Авеля
3.2. Значення поділу влади
3.3. Значення промислової революції
3.4. Зміцнення держав і освоєння колоніальних територій
3.5. Реформи в релігії і революції в політиці та економіці після Ренесансу

 Розділ 4. Світові війни
4.1. Провіденційні причини світових воєн
4.2. Перша світова війна
4.2.1. Провіденційний огляд Першої світової війни
4.2.2. Що визначає належність до сторони Бога, а що — до сторони сатани?
4.2.3. Провіденційні причини Першої світової війни
4.2.4. Результат Першої світової війни з провіденційної точки зору
4.3. Друга світова війна
4.3.1. Провіденційний огляд Другої світової війни
4.3.2. Природа тоталітаризму
4.3.3. Країни на боці Бога і країни на боці сатани у Другій світовій війні
4.3.4. Провіденційна роль трьох держав на стороні Бога та на стороні сатани
4.3.5. Провіденційні причини Другої світової війни
4.3.6. Результат Другої світової війни з провіденційної точки зору
4.4. Третя світова війна
4.4.1. Чи є неминучою Третя світова війна?
4.4.2. Провіденційний огляд Третьої світової війни
4.4.3. Провіденційні причини Третьої світової війни
4.4.4. Результат Третьої світової війни з провіденційної точки зору
Глава 6. Друге пришестя
Розділ 1. Коли повернеться Христос?

 Розділ 2. У який спосіб повернеться Христос?
2.1. Погляди на Біблію
2.2. Повернення Христа відбудеться через його народження на землі
2.3. Яке значення вірша, у якому говориться про повернення Христа на хмарах?
2.4. Чому Ісус сказав, що повернеться на хмарах?

 Розділ 3. Куди повернеться Христос?
3.1. Чи народиться Ісус у середовищі єврейського народу?
3.2. Христос повернеться в східну країну
3.3. Східна країна — Корея
3.3.1. Ця країна повинна закласти національну основу для відновлення шляхом тангам
3.3.2. Ця країна повинна перебувати на лінії фронту Бога і сатани
3.3.3. Ця країна повинна бути об’єктом Божого Шімджон
3.3.4. У цій країні повинні бути свідчення пророків
3.3.5. У цій країні всі цивілізації повинні принести свої плоди

 Розділ 4. Часи Ісуса і наші дні з точки зору ідентичності часу

 Розділ 5. Причина появи безлічі мов та необхідність їхнього об’єднання