Глава 4. Прихід Месії та мета його Другого пришестя


Мова


Місця제4장 메시아강림과 그 재림목적

메시아라는 낱말은 히브리 말로서 ‘기름 부음을 받은 사람’이라는 뜻인데, 특히 왕(王)을 의미하는 말이다. 이스라엘 선민(選民)들은 그의 선지자(先知者)들의 예언에 의하여 장차 이스라엘구원하실 구세주(救世主)를 왕으로 보내마고 하신 하나님말씀을 믿고 있었으니, 이것이 곧 이스라엘메시아사상이다. 이러한 메시아로 오셨던 분이 바로 예수 그리스도이신데, 이 ‘그리스도’란 말은 메시아와 같은 뜻의 헬라어로서 보통 구세주로 통한다.

Слово «Месія» давньоєврейською означає «помазаник», тобто «цар». Обраний народ Ізраїлю вірив даному через пророків Слову Бога про те, що Він пошле їм Спасителя як царя. Такою була месіанська ідея Ізраїлю. Бог послав їм обіцяного Месію в образі Ісуса Христа. «Христос» грецькою означає «Месія», або Спаситель.

Месіанська ідея Ізраїлю

메시아하나님구원섭리(救援攝理)의 목적이루시기 위하여 오셔야 한다. 이처럼 인간에게 구원필요하게 된 것은 인간타락(墮落)했기 때문이다. 그러므로 구원에 관한 문제를 해결하기 위하여는 먼저 타락에 관한 문제를 알아야 한다. 그런데 타락은 곧 하나님창조목적이루지 못하게 된 것을 의미하는 것이므로, 타락에 관한 문제를 논하기 전에 우리는 먼저 창조목적에 관한 문제를 해명하지 않으면 아니 되는 것이다.

Прихід Месії необхідний для втілення мети Божого провидіння спасіння. Людині необхідне спасіння, тому що вона згрішила. Тому до того, як говорити про значення спасіння, нам необхідно розв’язати основні питання, пов’язані з гріхопадінням. Крім того, оскільки гріхопадіння зробило неможливим утілення Божої мети творення, до того, як обговорювати питання, пов’язані з гріхопадінням, нам необхідно усвідомити, у чому полягає мета творення.

하나님창조목적(創造目的)은 먼저 지상천국이 건설됨으로써 이루어지게 되어 있었다. 그러나 인간타락으로 말미암아 지상천국(地上天國)은 이루어지지 않고 지상지옥(地上地獄)이 이루어졌던 것이다. 그 후 하나님은 이것을 복귀하시려는 섭리를 거듭해 내려오셨다. 따라서 인류역사복귀섭리역사(復歸攝理歷史)이기 때문에 이 역사목적은 먼저 지상천국복귀하려는 데 있다. 우리는 이와 같은 문제들을 이미 전편 제3장 제1절과 제2절에서 상세히 논술한 바 있는 것이다.

Божа мета творення мала втілитися зі створенням Царства Небесного на землі. Та в результаті гріхопадіння ми створили на землі не Царство Небесне, а пекло. Після гріхопадіння Бог незмінно прагнув утілити провидіння відновлення Царства Небесного. Тому головна мета історії людства, як історії провидіння відновлення, — це встановлення Царства Небесного на землі (Останні дні 1—2).