Розділ 2. Шлях провидіння відновлення

Мова


МісцяⅡ. 복귀섭리노정


1. 복귀섭리노정시대단계

2.1. Епохи на шляху провидіння відновлення

이제 아담 이후 오늘에 이르는 전역사노정(全歷史路程)에 있어서의 시대단계에 대하여 개관(槪觀)해 보기로 하자.

Зробимо загальний огляд усього історичного шляху від часів Адама і виділимо провіденційні епохи, які він охоплював.

타락인간(墮落人間)으로 하여금 ‘메시아를 위한 기대’를 세우게 하고, 그 기대 위에서 메시아를 맞게 함으로써 창조목적(創造目的)을 완성하고자 하셨던 하나님섭리는 일찍이 아담가정으로부터 시작되었었다. 그러나 가인아벨을 살해함으로써 그 섭리의 뜻은 좌절되었고, 그 후 10대를 지나 그 뜻은 다시 노아가정으로 옮겨졌던 것이다. 40일의 홍수(洪水)로써 악한 세대를 심판하셨던 것은, 노아가정중심하고 ‘메시아위한 가정적인 기대’를 세우게 하고 그 기대 위에 메시아를 보내심으로써 복귀섭리(復歸攝理)를 완수하시기 위함이었던 것이다. 그러나 노아의 차자(次子) 함의 타락행위로 인하여, 노아가정방주(方舟)를 찾아 세우기 위하여 세웠던 10대와 40일을 사탄에게 내주고 말았다. 그러나 이것들을 다시 하늘편으로 탕감복귀하는 기간 즉 4백년이 지난 후에 뜻은 다시 아브라함에게 옮겨졌던 것이다.

Боже провидіння, спрямоване на створення грішними людьми основи для Месії, прийняття Месії і, відповідно, досягнення мети творення, розпочалося з сім’ї Адама. Однак Божа воля не була втілена через те, що Каїн убив Авеля, і десять поколінь по тому Бог довірив її завершення сім’ї Ноя. Щоб відокремити сім’ю Ноя від світу зла та продовжити провидіння відновлення, Бог судив світ сорокаденним потопом. Він мав намір завершити провидіння, пославши Месію в сім’ю Ноя, спираючись на створену нею сімейну основу для Месії. Але внаслідок гріховного вчинку другого сина Ноя, Хама, провидіння Бога, у центрі якого стояли сім’я Ноя й ковчег, завершилося невдачею. Тому десять поколінь і сорокаденний потоп, установлені Богом для підготовки цього провидіння, потрапили у володіння сатани. Через чотириста років, необхідних для відновлення шляхом тангам і повернення на сторону Бога всього, що виявилося втраченим, Бог довірив виконання Своєї волі Аврааму.

그러므로 만일 아브라함이 ‘메시아위한 가정적인 기대’를 뜻맞게 세웠더라면, 이 기대(基臺)를 중심하고 ‘메시아위한 민족적인 기대’를 이루가지고 그 터 위에서 메시아를 맞았을 것이었다. 그런데 아브라함이 ‘상징헌제(象徵獻祭)’에 실수함으로써 그 뜻은 또다시 좌절되고 말았다. 이에 메시아를 맞기 위한 믿음의 조상을 찾아 내려왔던 아담가정으로부터의 2천년 기간은 일단 사탄에게 내줄 수밖에 없었다.

Якби Авраам заклав основу для Месії на сімейному рівні саме так, як планував Бог, ця основа розширилася б до національного рівня, що створило б передумови для приходу Месії. Однак через помилку Авраама в символічному жертвоприношенні воля Бога знову не була втілена. У результаті цього дві тисячі років від Адама до Авраама, упродовж яких Бог шукав батька віри для прийняття Месії, були захоплені сатаною.

그러나 아브라함노아의 입장과 다른 것은, 비록 아브라함이 ‘상징헌제’에는 실수하였지만 이삭 야곱의 3대에 걸쳐 연장하면서 ‘메시아위한 가정적인 기대’를 세움으로써, 이 기대중심하고 애급(埃及)에서 하나님선민(選民)을 번식하여 후일 ‘메시아를 위한 기대’를 민족적으로 넓힐 수 있었다는 사실에 있다. 아브라함믿음의 조상이라고 하는 이유는 여기에 있는 것이다. 그렇기 때문에 결과적으로 보면, 아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간믿음의 조상인 아브라함사람을 찾아 세워 장차 복귀섭리(復歸攝理)를 시작할 수 있는 그 기대를 조성하는 기간이었다고 볼 수 있는 것이다. 복귀섭리역사아브라함으로부터 시작되었다고 하는 이유는 여기에 있는 것이다.

Та все ж ситуація Авраама відрізнялася від ситуації Ноя. Хоча Авраам і зазнав невдачі в символічному приношенні, сімейна основа для Месії була нарешті закладена в сім’ї Авраама через три покоління: Авраама, Ісака та Якова. На цій основі Бог примножив обраний народ у Єгипті та розширив основу для Месії до національного рівня. Тому Авраама називають батьком віри. Якщо робити висновок про значення епохи за її результатами, можна побачити, що мета двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама зводилася до пошуку однієї людини — батька віри, який зміг би створити основу для початку провидіння відновлення. Отже, можна вважати, що Боже провидіння відновлення розпочалося з Авраама.

아브라함의 ‘상징헌제’ 실수로 인하여 아담으로부터 아브라함에 이르기까지의 2천년 기간사탄에게 내주었으므로, 이 기간을 다시 하늘편으로 탕감복귀(蕩減復歸)하는 기간있어야 할 것이니, 그 기간이 바로 아브라함으로부터 예수님이 오실 때까지의 2천년 기간이다.

Проте через помилку Авраама в символічному жертвоприношенні дві тисячі років від Адама до Авраама були захоплені сатаною. Тому за цією епохою повинен бути період, упродовж якого необхідно відновити шляхом тангам утрачені дві тисячі років і повернути їх на сторону Бога; у цьому полягало значення двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса.

아브라함이 ‘상징헌제’에 실수하지 않았더라면 그 후손들에 의하여 세워졌을 ‘메시아위한 민족적인 기대’ 위에 메시아가 오셨을 것이므로, 그때에 복귀섭리이루어졌을 것이다. 이와 마찬가지로 만일 유대민족예수님을 믿고 모시어서 그를 하나님 앞에 민족적인 산 제물로서 뜻맞게 세워 드렸더라면, 그때에도 그들이 세운 ‘메시아위한 민족적인 기대’ 위에서 오신 바 메시아중심하고 복귀섭리완성될 수 있었던 것이다.

Якби Авраам не зазнав невдачі в символічному жертвоприношенні, Месія міг би стати на національну основу для Месії, закладене прямими нащадками Авраама, і провидіння відновлення було б завершене в той час. Так само, якби єврейський народ вірив в Ісуса та служив йому як слід, Ісус був би прийнятий Богом як живе приношення національного рівня. Тоді була б закладена національна основа для Месії, й Ісус, стоячи як Месія на цій основі, міг би завершити провидіння відновлення.

그러나 아브라함이 ‘상징헌제’에 실수한 것과 같이, 유대인들은 예수님을 십자가에 달리게 함으로써 그 민족적인 헌제(獻祭)에 실수하였기 때문에, 아브라함 이후 예수님까지의 2천년 기간은 또다시 사탄에게 내준 결과가 되고 말았다. 그러므로 사탄에게 내준 이 2천년 기간을 또다시 하늘편으로 탕감복귀(蕩減復歸)하는 2천년 기간필요하게 된 것이니, 이 기간이 바로 예수님 이후 오늘에 이르기까지의 2천년 기간인 것이다.기간에는 예수님의 십자가에 의한 복귀섭리로써 기독교 신도들이 ‘재림주님위한 세계적인 기대’를 세우지 않으면 아니 된다.

Однак, подібно до невдачі Авраама в символічному жертвоприношенні, єврейський народ зазнав поразки у своєму жертвоприношенні на національному рівні, відправивши Ісуса на хрест. Тому двохтисячолітній період від Авраама до Ісуса також опинився в руках сатани. Як наслідок, було встановлено ще один період, необхідний для відновлення шляхом тангам попереднього двохтисячолітнього періоду та повернення його на сторону Бога. У цьому суть двохтисячолітнього періоду від Ісуса й до нашого часу. У цю епоху, коли провидіння відновлення здійснювалося на основі духовного спасіння через розп’яття Ісуса, християни повинні були створити світову основу для Господа Другого пришестя.

Епохи на шляху провидіння відновлення2. 복귀섭리노정시대 구분

2.2. Класифікація епох на шляху провидіння відновлення


(1) 말씀에 의한 섭리로 본 시대 구분

2.2.1. Класифікація епох із точки зору провидіння, в основі якого Боже Слово

아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간은, 인간이 아직 복귀섭리위한 하나님말씀직접 받을 수 있는 탕감조건세우지 못한 시대였다. 그러므로시대는 다만 타락인간헌제에 의한 탕감조건을 세움으로써 말씀에 의한 섭리를 하실 수 있는 다음 시대위한 기대(基臺)를 조성한 시대였기 때문에, 이 시대를 ‘말씀기대섭리시대(基臺攝理時代)’라고 한다.

А. Під час двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама люди ще не створили достатньо умов тангам для того, щоб отримати Слово для провидіння відновлення безпосередньо від Бога. У кращому разі грішні люди виконували умови тангам шляхом принесення жертв. Таким чином вони заклали основу для наступного періоду, коли Бог міг розпочати здійснювати Своє провидіння на основі Слова. Період від Адама до Авраама називається епохою провидіння зі створення основи для Божого Слова.

㉡ 또 아브라함으로부터 예수님까지의 2천년 기간은, 구약(舊約)의 말씀에 의하여 인간심령(心靈)과 지능(知能)의 정도가 소생급(蘇生級)까지 성장시대였으므로, 이 시대를 ‘소생 구약시대(蘇生 舊約時代)’라고 한다.

Б. Під час двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса духовний та інтелектуальний рівень людства досяг стадії формування завдяки Слову Старого Заповіту. Цей період називається стадією формування в провидінні, або епохою Старого Заповіту.

㉢ 한편 예수님으로부터 재림기(再臨期)까지의 2천년 기간은, 신약(新約)의 말씀에 의하여 인간심령지능의 정도가 장성급(長成級)까지 성장하는 시대이므로, 이 시대를 ‘장성 신약시대(長成 新約時代)’라고 한다.

В. Під час двохтисячолітнього періоду від Ісуса до Другого пришестя духовний та інтелектуальний рівень людства досяг стадії росту завдяки Слову Нового Заповіту. Цей період називається стадією росту в провидінні, або епохою Нового Заповіту.

예수재림 이후의 복귀섭리완성시대(復歸攝理完成時代)는, 복귀섭리완성을 위하여 주시는 성약(成約)의 말씀에 의하여 인간심령지능의 정도가 완성급(完成級)까지 성장하는 시대이므로, 이 시대를 ‘완성 성약시대(完成 成約時代)’라고 한다.

Г. Після Другого пришестя Христа настає період завершення провидіння відновлення, коли духовний та інтелектуальний рівень людства досягає стадії завершення завдяки Слову Завершеного Заповіту, даного з метою завершення провидіння відновлення. Цей період називається стадією завершення в провидінні, або епохою Завершеного Заповіту.


(2) 부활섭리로 본 시대 구분

2.2.2. Класифікація епох із точки зору провидіння воскресіння

아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간은, 인간헌제(獻祭)로써 장차 부활섭리(復活攝理)를 하실 수 있는 구약시대(舊約時代)를 위한 기대를 조성한 시대였으므로, 이 시대를 ‘부활기대섭리시대(復活基臺 攝理時代)’라고 한다.

А. Під час двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама люди приносили жертви, щоб закласти основу для початку епохи Старого Заповіту, під час якої Бог міг розпочати провидіння воскресіння. Цей період називається епохою провидіння зі створення основи для воскресіння.

아브라함으로부터 예수님까지의 2천년 기간은, 부활섭리시대적인 혜택구약말씀에 의하여 인간영형체급(靈形體級)까지 부활하는 시대였으므로, 이 시대를 ‘소생부활섭리시대(蘇生復活攝理時代)’라고 한다.

Б. Під час двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса люди могли досягти воскресіння до рівня духу формування завдяки Слову Старого Заповіту та перевагам епохи в провидінні воскресіння. Цей період називається епохою провидіння воскресіння на рівні формування.

예수님으로부터 그의 재림기까지의 2천년 기간은, 복귀섭리시대적인 혜택신약말씀에 의하여 인간생명체급(生命體級)까지 부활하는 시대이므로, 이 시대를 ‘장성부활섭리시대(長成復活攝理時代)’라고 한다.

В. Під час двохтисячолітнього періоду від Ісуса до Другого пришестя люди могли досягти воскресіння до рівня духу життя завдяки Слову Нового Заповіту та перевагам епохи в провидінні воскресіння. Цей період називається епохою провидіння воскресіння на рівні росту.

예수재림 이후의 복귀섭리완성시대(復歸攝理完成時代)는, 복귀섭리시대적인 혜택성약말씀에 의하여 인간생령체급(生靈體級)으로 완전 부활하는 시대이므로, 이 시대를 ‘완성부활섭리시대(完成 復活攝理時代)’라고 한다.

Г. Після Другого пришестя Христа настає період завершення провидіння відновлення. У цей час люди можуть досягти повного воскресіння до рівня божественного духу завдяки Слову Завершеного Заповіту та перевагам епохи в провидінні воскресіння. Цей період називається епохою провидіння воскресіння на рівні завершення.(3) 믿음기간탕감복귀하는 섭리로 본 시대 구분

2.2.3. Класифікація епох із точки зору провидіння відновлення шляхом тангам періодів віри

아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간은, 사탄에게 내주었던 이 기간아브라함 한 분을 찾아 세움으로써 하늘 것으로 탕감복귀할 수 있는 구약시대위한 기대를 조성한 시대였으므로, 이 시대를 ‘탕감복귀기대섭리시대(蕩減復歸基臺攝理時代)’라고 한다.

А. Під час двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама Бог заклав основу для епохи Старого Заповіту. І хоча цей період залишився у володінні сатани, Бог, підготувавши Авраама, зміг із його допомогою розпочати епоху Старого Заповіту, що призначалася для відновлення шляхом тангам цього першого періоду. Цей період називається епохою провидіння зі створення основи для відновлення шляхом тангам.

아브라함으로부터 예수님까지의 2천년 기간은, 아브라함헌제 실수로 인하여 사탄에게 내주었던 아담으로부터의 2천년 기간이스라엘 민족중심하고 다시 하늘 것으로 탕감복귀하는 시대였으므로, 이 시대를 ‘탕감복귀섭리시대(蕩減復歸攝理時代)’라고 한다.

Б. Під час двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса Бог відновив шляхом тангам попередній двохтисячолітній період, що потрапив у володіння сатани внаслідок помилки Авраама в символічному жертвоприношенні, діючи переважно через народ Ізраїлю. Цей період називається епохою провидіння відновлення шляхом тангам.

예수님으로부터 그의 재림기(再臨期)까지의 2천년 기간은, 예수님이 십자가에 돌아가심으로 말미암아서 사탄에게 내주었던 구약시대의 2천년 기간기독교 신도들을 중심하고 하늘 것으로 재탕감복귀(再蕩減復歸)하는 시대이므로, 이 시대를 ‘탕감복귀섭리연장시대(蕩減復歸攝理延長時代)’라고 한다.

В. Під час двохтисячолітнього періоду від Ісуса до Другого пришестя Бог відновлював шляхом тангам епоху Старого Заповіту, що потрапила у володіння сатани внаслідок розп’яття Ісуса, діючи переважно через християн. Цей період називається епохою продовження провидіння відновлення шляхом тангам.

예수재림 이후의 복귀섭리완성시대(復歸攝理完成時代)는, 사탄에게 내주었던 복귀섭리의 전노정하늘 것으로 완전탕감복귀하는 시대이므로, 이 시대를 ‘탕감복귀섭리완성시대(蕩減復歸攝理完成時代)’라고 하는 것이다.

Г. Під час періоду, коли провидіння відновлення наближається до свого завершення після Другого пришестя Христа, Бог працюватиме, щоб відновити шляхом тангам увесь шлях провидіння відновлення, що був захоплений сатаною. Цей період називається епохою завершення провидіння відновлення шляхом тангам.(4) 메시아를 위한 기대의 범위로 본 시대 구분

2.2.4. Класифікація епох із точки зору масштабу основи для Месії

아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간은, 헌제(獻祭)에 의하여 아브라함가정 하나를 찾아 세움으로써 ‘메시아위한 가정적인 기대’를 조성한 시대였으므로, 이 시대를 ‘메시아위한 가정적(家庭的)인 기대섭리시대(基臺攝理時代)’라고 한다.

А. Під час двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама Бог заклав основу для Месії на сімейному рівні, виховавши сім’ю Авраама через принесення нею жертв. Цей період називається епохою провидіння зі створення сімейної основи для Месії.

아브라함으로부터 예수님까지의 2천년 기간은, 구약(舊約)의 말씀에 의하여 이스라엘 민족을 찾아 세움으로써 ‘메시아위한 민족적인 기대’를 조성하는 시대였으므로, 이 시대를 ‘메시아위한 민족적(民 族的)인 기대섭리시대(基臺攝理時代)’라고 한다.

Б. Під час двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса Бог працював над тим, щоб створити національну основу для Месії, виховавши ізраїльський народ на основі Слова Старого Заповіту. Цей період називається епохою провидіння зі створення національної основи для Месії.

예수님으로부터 그의 재림기(再臨期)까지의 2천년 기간은, 신약(新約)의 말씀에 의하여 기독교 신도들을 세계적으로 찾아 세움으로써 ‘메시아위한 세계적인 기대’를 조성하는 시대이므로, 이 시대를 ‘메시아위한 세계적(世界的)인 기대섭리시대(基臺攝理時代)’라고 한다.

В. Під час двохтисячолітнього періоду від Ісуса до Другого пришестя Бог закладав світову основу для Месії, виховуючи християн в усьому світі на основі Слова Нового Заповіту. Цей період називається епохою провидіння зі створення світової основи для Месії.

예수재림 이후의 복귀섭리완성시대(復歸攝理完成時代)는, 성약(成約)의 말씀에 의하여 천주적인 섭리를 하심으로써 ‘메시아위한 천주적인 기대’를 완성해야 할 시대이므로, 이 시대를 ‘메시아위한 천주적(天宙的)인 기대섭리완성시대(基臺攝理完成時代)’라고 한다.

Г. Під час періоду, коли провидіння відновлення наближається до свого завершення після Другого пришестя Христа, Бог завершить основу для Месії на рівні Чонджу, працюючи на землі й небесах на основі Слова Завершеного Заповіту. Цей період називається епохою провидіння із завершення основи для Месії на рівні Чонджу.(5) 책임분담으로 본 시대 구분

2.2.5. Класифікація епох із точки зору частки відповідальності

아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간은, 다음 구약시대하나님책임분담섭리(責任分擔攝理)를 하시기 위한 기대를 조성한 시대였으므로, 이 시대를 ‘책임분담기대섭리시대(責任分擔基臺攝理時代)’라고 한다.

А. Під час двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама Бог заклав основу для провидіння наступної епохи Старого Заповіту — провидіння, яке мало втілитися через виконання Богом Своєї частки відповідальності. Цей період називається епохою провидіння зі створення основи для частки відповідальності.

아브라함으로부터 예수님까지의 2천년 기간은, 하나님께서 인간창조하신 바 원리적인 책임을 지심으로써 친히 사탄굴복시키는 제1차의 책임을 담당하시고 선지자(先知者)들을 대하시어 소생적(蘇生的)인 복귀섭리를 해 나오시대였으므로, 이 시대를 ‘하나님책임분담섭리시대(責任分擔攝理時代)’라고 한다.

Б. Під час двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса Бог, як Творець людей, узяв на Себе всю відповідальність, ґрунтуючись на Принципі. Втілюючи провидіння відновлення на стадії формування, Бог працював через пророків, узявши на Себе першу відповідальність за підкорення сатани. Цей період називається епохою провидіння з основою на частці відповідальності Бога.

예수님으로부터 그의 재림기(再臨期)까지의 2천년 기간은, 타락의 장본인인 아담해와의 사명을 대신 완성해야 되었던 예수님과 성신(聖神)이 사탄굴복시키는 제2차의 책임을 지시고 타락인간을 대하시어 장성적(長成的)인 복귀섭리를 해 나오시대이므로, 이 시대를 ‘예수성신책임분담섭리시대(責任分擔攝理時代)’라고 하는 것이다.

В. Під час двохтисячолітнього періоду від Ісуса до Другого пришестя Ісус і Святий Дух, що виступали в ролі Адама і Єви, які не впоралися зі своєю місією і вчинили гріхопадіння, здійснили провидіння відновлення на стадії росту. Працюючи над відновленням грішних людей, Ісус і Святий Дух узяли на себе другу відповідальність за підкорення сатани. Цей період називається епохою провидіння з основою на частці відповідальності Ісуса і Святого Духа.

예수재림 이후의 복귀섭리완성시대(復歸攝理完成時代)는, 인간이 본래 천사까지도 주관하게 되어 있는 창조원리(創造原理)에 입각하여 지상천상에 있는 성도들이 타락천사사탄굴복시키는 제3차의 책임을 지고 복귀섭리완성해야 하는 시대이므로, 이 시대를 ‘성도(聖徒)의 책임분담섭리시대(責任分擔攝理時代)’라고 한다.

Г. Під час періоду, коли провидіння відновлення наближається до свого завершення після Другого пришестя Христа, віруючі люди на землі та на небесах повинні взяти на себе третю відповідальність за підкорення сатани, грішного ангела, і завершити провидіння відновлення. Їм слід досягти цього, оскільки за принципом творення людині призначено керувати ангелами. Цей період називається епохою провидіння з основою на частці відповідальності віруючих.(6) 섭리동시성으로 본 시대 구분

2.2.6. Класифікація епох із точки зору провіденційної ідентичності часу

아담으로부터 아브라함까지의 2천년 기간은, ‘메시아를 위한 기대’를 복귀하는 탕감조건들을 상징적으로 세워 나온 시대였으므로, 이 시대를 ‘상징동시성(象徵的 同時性)의 시대’라고 한다.

А. Під час двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама основа для Месії була відновлена шляхом виконання умов тангам символічного типу. Цей період називається епохою символічної ідентичності часу.

아브라함으로부터 예수님까지의 2천년 기간은, ‘메시아를 위한 기대’를 복귀하는 탕감조건들을 형상적으로 세워 나온 시대였으므로, 이 시대를 ‘형상동시성(形象的 同時性)의 시대’라고 한다.

Б. Під час двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса основа для Месії була відновлена шляхом виконання умов тангам образного типу. Цей період називається епохою образної ідентичності часу.

예수님으로부터 그의 재림기까지의 2천년 기간은, ‘메시아를 위한 기대’를 복귀하는 탕감조건들을 실체적으로 세워 나온 시대이므로, 이 시대를 ‘실체동시성(實體的 同時性)의 시대’라고 한다.

В. Під час двохтисячолітнього періоду від Ісуса до Другого пришестя основа для Месії була відновлена шляхом виконання умов тангам субстанційного типу. Цей період називається епохою субстанційної ідентичності часу.