Розділ 3. Історія провидіння відновлення і «я»

Мова


Місця


Ⅲ. 복귀섭리역사와 나

‘나’라는 개성체(個性體)는 어디까지나 복귀섭리역사(復歸攝理歷史)의 소산(所産)이다. 따라서 나는 이 역사가 요구하는 목적이루어야 할 나인 것이다. 그러므로 나는 역사의 뜻 가운데 서야 하며, 그러기 위하여는 복귀섭리역사가 오랜 기간을 두고 종적으로 요구하여 나오고 있는 탕감조건(蕩減條件)들을 나 자신중심하고 횡적으로 찾아 세워야 하는 것이다. 그럼으로써 비로소 ‘나’는 복귀섭리역사가 바라는 결실체로서 설 수 있는 것이다. 따라서 우리는 이제까지의 역사노정에서 복귀섭리목적을 위하여 부름받았던 선지선열(先知先 烈)들이 이루지 못한 시대적인 사명들을 이제 나를 중심하고 일대에서 횡적으로 탕감복귀하지 않으면 아니 된다. 그러지 않고서는 복귀섭리목적을 완수한 개체가 될 수 없는 것이다.

Особистість людини, або її індивідуальне «я», є результатом історії провидіння відновлення. Відповідно, нашому «я» слід утілити мету всієї історії. Я повинен ставитися до мети історії як до своєї власної мети і взяти на себе відповідальність за її втілення. Щоб досягти цього, мені слід виконати за життя (горизонтально) ціною своїх зусиль умови тангам, що накопичилися на всьому вертикальному історичному шляху провидіння відновлення. Тільки впоравшись із цим завданням, моє «я» зможе стати гідним плодом історії, якого Бог шукав у ході здійснення провидіння відновлення. Іншими словами, я повинен протягом свого життя відновити шляхом тангам усі незавершені місії пророків і святих минулого, які у свій час були покликані досягти мети провидіння відновлення. Інакше я не зможу стати особистістю, яка втілила мету провидіння відновлення.

Історія провидіння відновлення і «я»

우리이러한 역사적인 승리자가 되기 위하여는, 선지선열들을 대하시던 하나님심정과 그들을 부르셨던 하나님근본 뜻, 그리고 그들에게 맡겨졌던 섭리적인 사명들이 과연 어떠한 것이었던가 하는 것을 상세히 알아야 한다. 그러나 타락인간(墮落人間)은 그 자신으로서 이러한 입장에 설 수 있는 사람하나도 없는 것이다. 그러므로 우리복귀섭리(復歸攝理)의 완성자로 오시는 재림주님을 통하여 그 모든 것들을 알고 또 그를 믿고 모시어 그와 하나가 됨으로써, 그와 함께 복귀섭리역사종적탕감조건들을 횡적으로 찾아 세운 입장에 서지 않으면 안 되는 것이다.

Щоб стати таким історичним переможцем, я повинен добре та чітко розуміти Шімджон Бога в Його стосунках із пророками і святими, розуміти первісну мету їхнього покликання Богом, а також докладно знати, які провіденційні місії були їм довірені. Однак серед грішних людей немає жодної людини, здатної стати таким історичним переможцем завдяки власним зусиллям. Тому ми маємо зрозуміти всі ці речі через Христа Другого пришестя, мета якого — завершити провидіння відновлення. Крім того, коли ми повіримо в нього, служитимемо йому та досягнемо повної єдності з ним, ми отримаємо можливість виконати разом із ним горизонтально всі вертикальні умови тангам провіденційної історії відновлення.

이와 같이 복귀섭리(復歸攝理)의 뜻을 이루기 위하여 왔다 간 모든 선인(先人)들이 걸었던 길은 오늘날의 우리들이 다시 되풀이하여서 걸어야 할 길인 것이다. 뿐만 아니라, 우리는 그들이 다 걷지 못하고 남기고 간 길까지도 모두 걸어야 한다. 그렇기 때문에 타락인간복귀섭리의 내용을 모르고서는 결코 생명의 길을 찾아 나아갈 수 없는 것이다. 우리들이 복귀섭리(復歸攝理)를 자세히 알아야 하는 이유는 실로 여기에 있는 것이다.

Шлях, яким ішли всі святі, намагаючись утілити волю Бога в провидінні відновлення, — це той шлях, яким ми маємо знову пройти сьогодні. Більше того, ми повинні піти далі, ніж вони, і стати першопрохідцями там, де ніхто з них не лишив свого сліду. Тому грішні люди ніколи не зможуть знайти шлях, який веде до життя, без розуміння особливостей провидіння відновлення. У цьому полягає причина того, чому ми повинні досконало знати провидіння відновлення.

Історія провидіння відновлення і «я»