Вступ (Частина ІІ)


Мова


Місця서 론

복귀섭리(復歸攝理)는 타락인간으로 하여금 창조목적(創造目的)을 완성케 하기 위하여, 그들을 창조본연(創造本然)의 인간으로 복귀하여 나아가하나님섭리를 말하는 것이다.

Провидіння відновлення (복귀섭리, покквісомні) — це Божа робота з відновлення людей до їхнього первісного, безгрішного стану, після досягнення якого вони зможуть утілити мету творення.

Провидіння відновлення

전편에서 이미 논증한 바와 같이, 인간장성기 완성급(長成期完成級)에서 타락하여 사탄 주관하(主管下)에 머물게 되었다. 따라서 이러한 인간복귀시키기 위하여는 먼저 사탄분립하는 섭리를 하셔야 하는 것이다.

Як ішлося в першій частині, людина вчинила гріхопадіння на завершальному етапі стадії росту і відтоді залишалася під владою сатани. З метою відновлення людей Бог насамперед здійснює провидіння відокремлення від сатани.

이미 기독론(基督論)에서 상론(詳論)한 바와 같이, 타락인간사탄분립하고 타락 이전 본연(本然)의 인간으로 복귀하려면 원죄(原罪)를 벗어야만 한다. 그런데원죄인간이 참부모로 오시는 메시아에 의하여 중생(重生)되지 않으면 벗을 수 없다. 그러므로 타락인간사탄 분립노정을 통하여서 아담해와성장하였던 기준, 즉 장성기완성급까지 복귀한 형을 갖춘 터 위에서 메시아를 맞아 중생함으로써 아담해와타락 이전의 입장으로 복귀된 후에, 메시아를 따라 더욱 성장하여서 창조목적완성하는 자리에 이르게 되는 것이다.

Як зазначалося в Христології, щоб розірвати зв’язок із сатаною й відновитися до положення перед гріхопадінням, ми повинні звільнитися від первородного гріха. Це можливо лише шляхом відродження через Месію, Істинного Батька людства. Отже, ідучи шляхом відокремлення від сатани, ми повинні піднятися до рівня розвитку Адама і Єви до гріхопадіння, тобто досягти стану завершального етапу стадії росту. На цій основі нам слід прийняти Месію та відродитися, відновившись таким чином до положення, у якому перебували Адам і Єва до гріхопадіння. Далі, слідуючи за Месією, ми маємо продовжити розвиток і досягти зрілості, щоб зрештою втілити мету творення.

Провидіння відновлення

이와 같이 복귀섭리창조목적을 다시 찾아 이루려는 재창조(再創造)의 섭리이기 때문에, 어디까지나 원리(原理)에 의하여 섭리하시지 않을 수 없는 것이다. 그러므로 이것을 복귀원리(復歸原理)라고 한다.우리는 여기에서 복귀섭리어떻게 하여서 이루어지는가 하는 것을 알아보기로 하자.

Оскільки провидіння відновлення є Божою роботою з відтворення заради досягнення мети творення, Бог здійснює його згідно зі Своїм Принципом. Стосовно провидіння відновлення він називається принципом відновлення (복귀원리, покквіуоллі). Тепер розгляньмо, як здійснюється провидіння відновлення.

Провидіння відновлення