Розділ 4. Народження згори та Трійця

Мова


Місця제4절 중생론과 삼위일체

삼위일체론(三位一體論)은 오늘에 이르기까지 신학계에서 가장 해결하기 어려운 문제 중의 하나로 논란되어 왔다. 그리고 누구나 다 알고 있는 것 같으면서도 실상 그 근본적인 뜻을 모르는 채 그대로 지내 왔던 문제 중의 하나가 역시 본항에서 다루려는 중생론(重生論)인 것이다.

Учення про Трійцю вважається одним із найскладніших у християнській теології. Крім того, тісно пов’язане з ним питання про народження згори на перший погляд здається зрозумілим, однак і воно вимагає більш глибоких роз’яснень. Ці питання будуть розглянуті в цьому розділі.Ⅰ. 중생

4.1. Народження згори1. 중생의 사명으로 본 예수님와 성신

4.1.1. Ісус і Святий Дух та народження згори, яке вони дають

예수님은 자기를 찾아온 유대관원 니고데모에게 중생(重生)하지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다고 말씀하셨다(요 3 : 3). 중생이라는 말은 두 번 태어난다는 뜻이다. 그러면 인간은 왜 중생해야 되는 것인가? 우리는 여기에서 타락인간(墮落人間)이 중생하지 않으면 안 되는 이유를 알아보기로 하자.

Ісус сказав Никодиму: «Поправді, поправді кажу Я тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства» (Іван. 3:3). Народження згори означає «друге народження». Чому грішні люди повинні народитися згори?

아담해와창조이상(創造理想)을 완성하여 인류의 참부모가 되었더라면, 그로부터 태어난 자녀들은 원죄가 없는 선의 자녀가 되어 지상천국(地上天國)을 이루었을 것이었다. 그러나 그들은 타락하여 인류의 악의 부모가 되었기 때문에 악한 자녀들을 번식하여 지상지옥(地上地獄)을 이룬 것이다. 따라서 예수님이 니고데모에게 하신 말씀대로, 타락인간들은 원죄가 없는 자녀로서 두 번 태어나지 않고서는 하나님 나라를 볼 수 없게 된 것이다.

Якби Адам і Єва втілили ідеал творення і стали Істинними Батьками людства, то їхні нащадки, будучи вільними від первородного гріха дітьми добра, могли б створити Царство Небесне на землі. Однак, учинивши гріхопадіння, Адам і Єва стали батьками зла і дали життя дітям, які втілили в собі зло і створили пекло на землі. Тому, як сказав Ісус Никодиму, грішні люди не в змозі «побачити Божого Царства», доки вони не переживуть друге народження і не стануть дітьми Бога, вільними від первородного гріха.

우리를 낳아 주는 것은 부모가 아니면 아니 된다. 그러면 타락우리들을 원죄(原罪)가 없는 자녀로 다시 낳아서 하나님의 나라로 들어가게 해 줄 수 있는 선의 부모누구일 것인가?

Людина не може народитися без батьків. Хто ж є тими батьками добра, через яких ми можемо народитися знову і позбутися первородного гріха? Хто допоможе ввійти в Царство Боже?

원죄 있는 악의 부모원죄 없는 선의 자녀를 낳을 수는 없는 것이다. 따라서 이 선의 부모타락인간들 가운데에 있을 리는 만무한 일이다. 그러므로 그러한 부모하늘로부터 강림(降臨)하셔야 하는데, 그렇게 오셨던 분이 바로 예수님이셨다. 따라서 그는 타락한 자녀들을 원죄가 없는 선의 자녀로 다시 낳아 지상천국을 이룩하시기 위하여 참아버지로 오셨던 분이시다. 그러므로 베드로전서 1장 3절에 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게(중생) 하사 산 소망이 있게 하시며라는 말씀이 있다.

Батьки, які мають первородний гріх, не можуть дати народження дітям добра, вільним від первородного гріха. Немає сумнівів у тому, що серед грішних людей неможливо знайти безгрішних батьків. Ці батьки повинні зійти з небес. Таким Істинним Батьком (참아버지, чамабоджі) людства був Ісус. Він прийшов як Істинний Батько, місія якого — дати відродження грішним людям, перетворити їх у дітей, які втілюють добро та вільні від первородного гріха, і таким чином створити Царство Небесне на землі. Тому в Біблії сказано: «Благословенний Бог…, що великою Своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа» (1 Пет. 1:3).

예수님은 아담으로써 못 이루셨던 참아버지로 오셨기 때문에 성경은 그를 후아담이라 하였고(고전 15 : 45), 영존(永存)하신 아버지라 하였으며(사 9 : 6), 또 하나님선지자(先知者) 엘리야를 다시 보내시어 그로 하여금 타락인간들의 마음부모로 오시는 예수님 앞으로 돌이키게 함으로써 그들로 자녀가 되게 하시겠다고도 말씀하셨다(말 4 : 6). 그리고 예수님은 다시 오실 때에도 아버지의 영광으로 오시리라(마 16 : 27)고 하셨다.

Ісус стояв у положенні Істинного Батька, яке не зміг зайняти Адам. Тому в Біблії говориться, що Ісус — останній Адам (1 Кор. 15:45) і Батько вічності (Іс. 9:6).

그런데 아버지 혼자서 어떻게 자녀를 낳을 수 있겠는가? 그러므로 타락한 자녀들을 선의 자녀로 다시 낳아 주시기 위하여는 참아버지와 함께 참어머니도 계셔야 하는 것이다. 죄악(罪惡)의 자녀들을 다시 낳아 주시기 위하여 그 참어머니로 오신 분이 바로 성신(聖神)이시다. 그러기에 예수님은 니고데모에게 성신으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다(요 3 : 5)고 말씀하셨던 것이다.

Але один батько не може дати життя дітям. Для того щоб дати відродження грішним дітям, зробивши їх дітьми добра, поряд з Істинним Батьком повинна з’явитися й Істинна Матір (참어머니, чамомоні). У ролі Істинної Матері прийшов Святий Дух. Тому Ісус і сказав Никодиму, що ніхто не може ввійти в Царство Боже, якщо не народиться від Духа Святого (Іван. 3:5).

이와 같이 성신은 참어머니로서 후해와로 오신 분이시기 때문에, 그를 여성신(女性神)으로 계시받는 사람많다. 그리고 성신이 여성신이시기 때문에 성신을 받지 않고서는 예수님 앞에 신부로 설 수 없는 것이다. 이와 같이 성신은 여성신이시기 때문에 위로와 감동의 역사(役事)를 하시는 것이며(고전 12 : 3), 또 해와가 지은 죄를 탕감복귀(蕩減復歸)하시기 위하여 죄를 씻는 역사를 하시지 않으면 아니되는 것이다. 그리고 예수님은 남성이시므로 하늘(양)에서, 성신여성이시므로 땅(음)에서 역사하시는 것이다.

Багато людей отримує одкровення про те, що Святий Дух — жіноче начало. Це пояснюється тим, що він приходить у ролі Істинної Матері, або другої Єви. Оскільки Святий Дух — жіночий аспект Бога, ми не можемо зайняти положення нареченої Ісуса, доки не приймемо його. Маючи жіночу природу, Святий Дух утішає і зворушує серця людей (1 Кор. 12:3). Його місія полягає в тому, щоб допомогти людям розкаятися у своїх гріхах, тим самим сприяючи відновленню шляхом тангам гріха, що вчинила Єва. Ісус, який є чоловіком, працює на небесах (янсон), а Святий Дух, жіноче начало, — працює на землі (имсон).

Ісус і Святий Дух та народження згори, яке вони дають2. 로고스의 이성성상으로 본 예수님과 성신

4.1.2. Ісус і Святий Дух із точки зору дуальних властивостей Логосу

로고스라는 낱말은 헬라어로서 ‘말씀’ 혹은 ‘이법(理法)’이란 뜻을 가지고 있다. 요한복음 1장 1절 이하를 보면, 로고스는 하나님대상(對象)으로서 하나님수수적(授受的)인 관계의 위치를 취하고 있다고 기록되어 있다. 그런데 로고스의 주체(主體)이신 하나님이성성상(二性性相)으로 계시므로, 그의 대상인 로고스도 역시 이성성상이 아닐 수 없는 것이다. 만일 로고스가 이성성상으로 되어 있지 않다면, 로고스로 창조피조물(요 1 : 3)이 또한 이성성상으로 되어 있을 수가 없다. 이러한 로고스의 이성성상하나님형상적인 실체대상(實體對象)으로 분립된 것이 아담해와였던 것이다(전편 제1장 제1절 Ⅰ).

«Логос» — грецьке слово, що означає «Слово» або «закон». Біблія вказує, що Логос — це об’єкт Бога (Іван.1:1), який перебуває у взаємодоповнюючих стосунках із Ним. Оскільки Бог, суб’єкт Логосу, існує на основі дуальних властивостей, Логос, як Його об’єкт, також повинен бути наділений ними. Якщо б Логос був позбавлений дуальних властивостей, усе існуюче, що створене через нього (Іван. 1:3), не складалося б із дуальних властивостей. Отже, дуальні властивості Логосу втілилися в Адамі та Єві — субстанційних об’єктах Бога на рівні образу (Творення 1.1).

아담창조이상(創造理想)을 완성한 남성 즉 ‘생명나무’가 되고, 해와창조이상완성한 여성 즉 ‘선악(善惡)을 알게 하는 나무’가 되어 인류의 참부모가 되었더라면, 그때에 하나님의 3대축복(三大祝福)이 완성되어 지상천국(地上天國)이 이루어졌을 것이었다. 그러나 그들이 타락되었기 때문에 반대로 지상지옥(地上地獄)이 되고 말았다. 그렇기 때문에 타락인간들을 다시 낳아 주시기 위하여 예수님은 후아담(고전 15 : 45)으로서 ‘생명나무’의 사명을 가지고(계 22 : 14) 인류의 참아버지로 오셨던 것이다.

Якби Адам, як чоловік, який утілив ідеал творення, став деревом життя, та Єва, як жінка, яка втілила ідеал творення, стала деревом пізнання добра і зла, а потім вони вдвох стали Істинними Батьками людства, то вони втілили б Три Божих Благословення та встановили б Царство Небесне на землі. Однак, замість цього, вони згрішили, і цей світ став пеклом на землі. Тому, щоб дати грішним людям народження згори, Ісус прийшов як останній Адам (1 Кор.15:45), Істинний Батько людства, з місією дерева життя (Об’яв. 22:14).

그렇다면 또한 여기에 후해와로서 ‘선악을 알게 하는 나무’의 사명을 가진 인류의 참어머니가(계 22 : 17) 마땅히 계셔야 할 것이 아니겠는가. 이와 같이 타락인간을 다시 낳아 주실 참어머니로 오신 분이 성신(聖神)인 것이다.

Якщо це так, то чи не повинна з’явитися ще й Істинна Матір людства (Об’яв. 22:17), друга Єва, з місією дерева пізнання добра і зла? Істинною Матір’ю, через яку грішне людство може отримати духовне відродження, і є Святий Дух.

Ісус і Святий Дух із точки зору дуальних властивостей Логосу3. 예수님과 성신에 의한 영적 중생

4.1.3. Духовне народження згори через Ісуса і Святого Духа

부모사랑이 없이는 새 생명이 태어날 수 없다. 그러므로 우리가 고린도전서 12장 3절에 기록된 말씀과 같이, 성신의 감동에 의하여 예수님을 구주(救主)로 믿게 되면, 영적 참아버지이신 예수님과 영적 참어머니이신 성신과의 수수작용(授受作用)에 의하여 나타나는 영적 참부모사랑을 받게 된다. 그러면 여기에서 그를 믿는 성도들은 그 사랑으로 말미암아 새 생명이 주입되어 새로운 영적 자아중생(重生)하게 되는 것이니, 이것을 영적 중생이라고 한다. 그런데 인간은 영육(靈肉) 아울러 타락되었기 때문에, 여기에서 더 나아가 육적 중생을 함으로써 원죄(原罪)를 청산하지 않으면 아니 된다. 그러므로 예수님은 인간의 육적 중생에 의한 육적 구원을 위하여 필연적으로 재림(再臨)하시게 되는 것이다.

Любов батьків дає початок новому життю. Коли ми, будучи сповнені натхнення від Святого Духа, починаємо вірити в Ісуса як свого Спасителя (1 Кор. 12:3), ми приймаємо любов духовних Істинних Батьків, що виникає в результаті дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між Ісусом, духовним Істинним Батьком, і Святим Духом, духовною Істинною Матір’ю. Завдяки цій любові в нас вливається нове життя і відбувається духовне оновлення. Це і є духовне народження згори. Однак, оскільки гріхопадіння відбулося як на духовному, так і на фізичному рівнях, наше очищення від первородного гріха відбувається тоді, коли ми народжуємося знову і духовно, і фізично. Тому Ісус повинен прийти знову і через фізичне народження згори дати людям фізичне спасіння.

 Духовне народження згори через Ісуса і Святого ДухаⅡ. 삼위일체

4.2. Трійця

창조원리에 의하면, 정분합작용(正分合作用)에 의하여 삼대상목적(三對象目的)을 이룬 사위기대(四位基臺)의 터전이 없이는 하나님창조목적이루어지지 않는 것으로 되어 있다. 따라서 그 목적이루기 위하여는, 예수님과 성신하나님이성성상(二性性相)으로부터 실체로 분립된 대상으로 서 가지고 서로 수수작용을 하여 합성일체화(合性一體化)함으로써, 하나님중심한 사위기대이루지 않으면 안 된다. 이때에 예수님과 성신하나님중심하고 일체가 되는 것이니, 이것이 곧 삼위일체(三位一體)이다.

Згідно з Принципом творення, Божа мета творення не здійсниться, доки на основі дії «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон) не буде втілено мету трьох об’єктів (삼대상목적, самтесанмокчок) і створено чотирьохпозиційну основу (사위기대, савікіде). Щоб виконати мету творення, Ісус і Святий Дух зайняли положення субстанційних об’єктів Бога, які втілили в розділеній формі Його дуальні властивості. Об’єднавшись у дії віддавання та приймання, у центрі якого Бог, вони створили чотирьохпозиційну основу. Таким чином, Бог, Ісус і Святий Дух стали одним цілим, і ця єдність утворила Трійцю (삼위일체, самвіільче).

Трійця

원래 하나님아담해와창조하신 목적은, 그들을 인류의 참부모로 세워 합성일체화시켜 가지하나님중심한 사위기대이루삼위일체가 되게 하시려는 데 있었던 것이다. 만일 그들이 타락되지 않고 완성되어 하나님중심하고 참부모로서의 삼위일체이루어서 선의 자녀를 번식하였더라면, 그의 후손들도 역시 하나님중심한 선의 부부를 이루어 각각 삼위일체가 되었을 것이었다. 따라서 하나님의 3대 축복(三大祝福) 완성에 의한 지상천국은 그때에 이미 이루어졌을 것이었다. 그러나 아담해와타락하여 사탄중심하고 사위기대이루었기 때문에, 사탄중심한 삼위일체가 되어 버리고 말았다. 그렇기 때문에 그의 후손들도 역시 사탄중심한 삼위일체형성하여 타락인간사회이루어 놓은 것이다.

Первісно Божа мета створення Адама і Єви полягала в утворенні Трійці через утвердження їх на положенні Істинних Батьків людства, поєднаних у гармонійній єдності в чотирьохпозиційній основі, центром якої є Бог. Якби Адам і Єва не згрішили, а разом із Богом утворили Трійцю, стали Істинними Батьками і примножилися б у дітях добра, їхні нащадки також ставали б чоловіками та дружинами добра в центрі з Богом. Таким чином, кожна подружня пара сформувала б у єдності з Богом Трійцю. І тоді, як природний результат утілення даних Богом Трьох Благословень, на землі було б створене Царство Небесне. Однак у результаті гріхопадіння Адама і Єви центром чотирьохпозиційної основи, яку вони встановили, і трійці, що виникла за таких умов, став сатана; інакше кажучи, вони утворили трійцю в єдності з сатаною. Їхні нащадки схожим чином продовжували створювати трійці в єдності з сатаною і так побудували грішне людське суспільство.

Трійці з Богом і з сатаною

그러므로 하나님예수님과 성신(聖神)을 후아담과 후해와로 세워 인류의 참부모가 되게 하심으로써, 타락인간중생(重生)케 하여 가지고 그들도 역시 하나님중심한 삼위일체가 되게 하셔야만 한다. 그러나 예수님과 성신하나님중심한 영적인 삼위일체를 이룸으로써 영적 참부모의 사명만을 하시었다. 따라서 예수님과 성신은 영적 중생의 사명만을 하고 계시기 때문에, 성도들도 역시 영적인 삼위일체로만 복귀되어 아직도 영적 자녀의 입장에 머물러 있는 것이다.

З цієї причини Бог прагнув дати людям народження згори і можливість створити Трійці в єдності з Ним. Для цього Бог мав утвердити Ісуса і Святого Духа як других Адама і Єву, щоб вони стали Істинними Батьками людства. Проте воскреслий Ісус і Святий Дух у єдності з Богом утворили духовну трійцю, виконавши місію лише духовних Істинних Батьків. Оскільки Ісус і Святий Дух виконують місію лише духовного народження згори, віруючі люди залишаються поки що на положенні їхніх духовних дітей, відновлюючись до рівня духовних трійць.

그러므로 예수님은 스스로 하나님중심한 실체적인 삼위일체이루어서 영육(靈肉) 아우른 참부모가 되심으로써, 타락인간을 영육 아울러 중생케 하시어 그들로 하여금 원죄를 청산하고 하나님중심한 실체적인 삼위일체가 되게 하시기 위하여 재림하시게 되는 것이다. 그리하여 타락인간하나님중심하고 창조본연사위기대를 조성하면, 그때에 비로소 하나님의 3대 축복(三大祝福)을 이룬 지상천국복귀되는 것이다.

Отже, Христос сам повинен повернутися, щоб утворити субстанційну Трійцю в єдності з Богом, стати як духовним, так і фізичним Істинним Батьком і дати як духовне, так і фізичне народження згори, звільняючи грішних людей від первородного гріха і даючи їм змогу будувати субстанційні трійці з Богом у центрі. Коли грішні люди створять первозданні чотирьохпозиційні основи з Богом у центрі, нарешті буде відновлене Царство Небесне на землі, у якому втілено Три Божих Благословення.

Духовна та досконала трійці