Розділ 2. Мотиви i процес гріхопадіння

Мова


Місця제2절 타락동기와 경로

우리는 이미 제1절에서 뱀은 곧 해와타락시킨 천사(天使)를 비유한 것이라는 사실을 밝혔다. 이처럼 인간타락(墮落)된 동기천사에게 있었으므로, 그 타락동기와 경로를 알려면 먼저 천사에 관한 것을 알지 않으면 안 된다.

Початок гріхопадінню людини поклав ангел, символом якого у Біблії є змій, що спокусив Єву. Тому перш ніж до кінця зрозуміти мотиви і процес гріхопадіння, ми повинні спочатку більше дізнатися про ангелів.Ⅰ. 천사창조와 그의 사명 및 그와 인간과의 관계

2.1. Створення ангелів, їхня місія і стосунки з людьми

모든 존재는 하나님에 의하여 창조되었다. 따라서 천사(天使)도 하나님창조하신 피조물(被造物)이 아닐 수 없는 것이다. 하나님천사세계를 다른 어떤 피조물보다도 먼저 창조하셨다. 창세기 1장 26절에 씌어 있는 천지창조(天地創造)의 기록을 보면, 하나님우리형상을 따라 우리의 모양대로 우리사람을 만들고라고 스스로를 복수(複數)로 부르셨는데, 이것은 지금까지의 많은 신학자들의 해석대로 삼위신(三位神)의 입장이었기 때문에 그렇게 말씀하신 것이 아니고, 인간보다도 먼저 창조되어 있었던 천사들을 놓고 그들을 포함시킨 입장에서 하신 말씀이었음을 알아야 한다.

Усі істоти були створені Богом. Відповідно, ангели теж є Божими створіннями. Світ ангелів Бог створив перш, ніж будь-що інше. У біблійній розповіді (Бут. 1:26) про створення світу — «Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою» — вживається множина. Причина цього не в тому, що, як уважають багато теологів, у цьому уривку підкреслюється сутність Бога як Трійці, а в тому, що Він говорив, маючи на увазі й ангелів, які були створені до появи людини.

하나님피조세계(被造世界)의 창조와 그의 경륜(經綸)을 위하여 먼저 천사를 사환(使喚) 으로 창조하셨다(히 1 : 14). 천사아브라함에게 하나님의 중대한 축복말씀을 전하였고(창 18 : 10), 그리스도의 잉태에 관한 소식을 전하였으며(마 1 : 20, 눅 1 : 31), 옥중에서 쇠사슬에 묶여 있는 베드로를 풀어 성 밖으로 인도하였던 것이다(행 12 : 7∼10). 이밖에도 하나님의 뜻을 위하여 천사가 활동한 예는 성서에서 무수히 찾아볼 수 있다. 그러므로 요한계시록 22장 9절에는 천사자기 자신을 ‘종’이라고 하였고, 또 히브리서 1장 14절에는 천사를 ‘부리는 영(靈)’이라고 기록하여 놓았다. 그리고 천사하나님에게 송영(誦詠)을 드리는 존재로서 창조되었다는 증거를 성서 가운데서 많이 찾아볼 수 있는 것이다(계 5 : 11, 계 7 : 11).

Бог створив ангелів, щоб вони, як слуги, допомагали Йому творити Всесвіт і турбуватися про нього (Євр. 1:14). У Біблії згадується чимало випадків, коли ангели працюють в ім’я втілення волі Бога. Ангели повідомили Аврааму про велике благословення, що дав йому Бог (Бут. 18:10); ангел оповістив Марію про зачаття Ісуса (Матв. 1:20; Лук. 1:31); ангел розкував і звільнив із в’язниці апостола Петра (Дії 12:7—10) і т. ін. В Об’явленні (22:9) ангел називає себе «співслугою», а в Посланні до євреїв (1:14) про ангелів говориться, що «вони духи служебні». До того ж, багато місць у Біблії можуть бути доказом того, що ангели були створені, щоб поклонятися Богу та прославляти Його (Об’яв. 5:11; 7:11).

다음에는 천사인간과의 창조원리관계를 알아보자. 하나님인간을 자녀로 창조하시고 피조세계에 대한 주관권(主管權)을 부여하셨기 때문에(창 1 : 28), 인간천사주관하게 되어 있는 것이다. 고린도전서 6장 3절을 보면, 인간에게는 천사심판할 수 있는 권한이 있다고 하였다. 그리고 영계(靈界)를 통하는 모든 사람들은 수많은 천사들이 낙원(樂園)에 있는 성도들을 옹위하고 있는 것을 보게 되는데, 이것도 역시 천사인간에 대한 시종적(侍從的)인 관계를 말해 주는 하나의 좋은 예라 하겠다.

Давайте тепер поговоримо про стосунки між ангелом і людиною з точки зору принципу творення. Оскільки Бог створив людину як Свою дитину і надав їй право володарювати над усім світом творіння (Бут. 1:28), їй слід було панувати й над ангелами. У Біблії сказано, що людина має повноваження судити ангелів (1 Кор. 6:3). Люди, які спілкуються з духовним світом, можуть бачити численних ангелів, які служать святим у раю. Усе це також доводить, що ангели були створені, щоб служити людині.

Створення ангелів, їхня місія і стосунки з людьмиⅡ. 영적 타락과 육적 타락

2.2. Духовне і фізичне гріхопадіння

하나님은 영적인 부분과 육적인 부분으로써 인간창조(創造)하셨기 때문에, 타락있어서도 영육(靈肉) 양면의 타락(墮落)이 성립된 것이다. 천사해와와의 혈연관계(血緣關係)에 의한 타락이 영적 타락이고, 해와아담과의 혈연관계에 의한 타락이 육적 타락인 것이다.

Створюючи людину, Бог наділив її духовним і фізичним «я». Гріхопадіння людей також відбувалося у двох вимірах: духовному і фізичному. Коли ангел і Єва вступили один з одним у кровний зв’язок, сталося духовне гріхопадіння, а коли в кровний зв’язок вступили Єва і Адам, сталося фізичне гріхопадіння.

Духовне і фізичне гріхопадіння

그러면 천사(天使)와 인간과의 사이에 어떻게 성적(性的)인 관계가 성립될 수 있을 것인가? 인간과 영물(靈物)과의 사이에서 느끼는 모든 감성은 어떠한 점에서나 실체적인 존재 사이에서 느끼는 그 감성과 조금도 다름이 없다. 그러므로 인간천사와의 성적 타락은 사실상 가능한 것이다.

Чи можливі статеві стосунки між ангелом і людиною? Усі емоції й відчуття, що виникають під час стосунків між людиною і духовною істотою, аж ніяк не відрізняються від емоцій і відчуттів, що проявляються в стосунках між людьми, які живуть у фізичному світі. Отож, безсумнівно, статеві стосунки між ангелом і людиною можливі.

한편 우리는 다음과 같은 사실을 통하여서도 위에서 말한 내용을 더욱 확실하게 이해할 수 있게 된다. 즉 인간사회있어지상인간들이 영인(靈人)들과 결혼생활을 하는 예가 왕왕 있다는 것, 그리고 천사(天使)가 야곱과 씨름을 하여서 그의 환도뼈를 부러뜨렸다는 예(창 32 : 25)와 함께, 천사아브라함가정나타나 고기를 먹었다는 사실(창 18 : 8)과, 또 롯의 집에 찾아온 두 천사가 롯이 대접한 무교병(無酵餠)을 먹었을 뿐 아니라, 그 성 백성들이 그 천사를 보고 색정(色情)을 일으키어 롯의 집을 둘러싸고 이 저녁에 네게 온 사람이 어디 있느냐 이끌어 내라 우리가 그들을 상관하리라(창 19 : 5)고 외친 사실 등은 모두 이에 속한 예들인 것이다.

Наведемо деякі приклади, які допоможуть краще зрозуміти вищесказане. Існують свідчення, що людина може вести подружнє життя з духом. Також у Біблії розповідається про те, як ангел боровся з Яковом і звихнув йому «суглоб стегна» (Бут. 32:26). Три ангели завітали до Авраама і їли м’ясо та іншу їжу, яку він для них приготував (Бут. 18:8). Більше того, два ангели, прийшовши до Лота, їли спечений для них прісний хліб. Коли жителі Содому побачили їх, то, будучи одержимими сексуальним бажанням, оточили будинок Лота і сказали йому: «Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати!» (Бут. 19:5).


1. 영적 타락

2.2.1. Духовне гріхопадіння

하나님천사세계(天使世界)를 창조하시고(창 1 : 26), 누시엘(啓明星이란 뜻, 사 14 : 12)을 천사장(天使長)의 위(位)에 세우셨다. 그렇기 때문에 마치 아브라함이 이스라엘의 복(福)의 기관이 되었던 것같이 누시엘은 천사세계사랑의 기관이 되어 하나님사랑을 독점하는 것과 같은 위치에 있었던 것이다. 그러나 하나님이 그의 자녀로서 인간창조하신 후에는 종으로 창조된 누시엘보다도 그들을 훨씬 더 사랑하시었다.

Бог створив світ ангелів (Бут. 1:26) і призначив Люцифера (символічно названого в Книзі пророка Ісаї (14:12) «сином зірниці досвітньої, ясною зорею») на позицію архангела. Так само як Авраам був каналом, через який благословення Бога приходило до ізраїльтян, Люцифер був тим каналом, через який любов Бога надходила до світу ангелів. Його позиція дозволяла йому володіти першочерговим правом на любов Бога. Однак, створивши вслід за ангелами Адама і Єву, Бог почав проявляти до них — Своїх дітей — набагато більше любові, ніж до Люцифера, який був створений для ролі слуги.

사실상 누시엘은 인간창조(創造)되기 전이나 후나 조금도 다름없는 사랑하나님으로부터 받고 있었지만, 하나님자기보다도 아담해와를 더 사랑하시는 것을 볼 때에 그는 사랑에 대한 일종의 감소감(減少感)을 느끼게 되었던 것이다. 이것은 마치 아침부터 노동을 한 일꾼이 자기대로의 상당한 노임(勞賃)을 다 받았음에도 불구하고, 늦게 와서 적게 일한 일꾼도 자기와 똑같은 노임을 받는 것을 볼 때에 자기가 받는 노임에 대한 감소감을 느꼈다고 하는 성서(聖書)의 예화(마 20 : 1∼15)와 같은 입장인 것이다. 이러한 입장에서 사랑의 감소감을 느끼게 된 누시엘은, 자기천사세계에서 가졌던 사랑의 위치와 동일한 것을 인간세계에 대하여서도 그대로 가져 보고자 해와를 유인하게 되었던 것이니, 이것이 곧 영적 타락(靈的 墮落)의 동기였다.

Насправді любов Бога до архангела не стала слабшою: він отримував від Бога стільки ж любові, як і до появи людини. Але коли він побачив, що Бог любить Адама і Єву більше, йому почало здаватися, що його, архангела, Він почав любити менше. Ситуація, що склалася, нагадує біблійну притчу про працівників на винограднику (Матв. 20:1—15). Ті, хто почали працювати рано-вранці, відчули себе обділеними, коли їм заплатили стільки ж, скільки й тим, хто працював лише одну останню годину. Люцифер, якому здавалося, що він отримував любові Бога менше, ніж заслуговував, захотів, спокусивши Єву, зайняти серед людей позицію, схожу на ту, яку він мав у світі ангелів, будучи для них каналом любові Бога. Такими були його мотиви, які дали початок духовному гріхопадінню.

피조세계(被造世界)는 하나님사랑주관을 받도록 창조되었다. 따라서 사랑피조물의 생명근본이요, 행복이상(理想)의 요소된다. 그러므로 이 사랑을 많이 받는 존재일수록 더 아름답게 보이는 것이다. 따라서 하나님의 종으로 창조천사(天使)가 하나님의 자녀로 창조해와를 대할 때, 그가 아름답게 보였던 것은 당연한 일이었다. 더구나 해와가 누시엘의 유혹에 끌려오는 빛을 보였을 때, 그는 해와로부터 말할 수 없는 사랑자극을 받게 되었던 것이다. 이렇게 되자 누시엘은 죽음을 무릅쓰고 더욱 해와를 유인하게 되었다. 이와 같이 사랑에 대한 과분한 욕망으로 인하여 자기의 위치를 떠난 누시엘과, 하나님과 같이 눈이 밝아지려고 때 아닌 때에 때의 것을 바란 해와가(창 3 : 5∼6) 서로 상대기준(相對基準)을 조성하여 수수작용(授受作用)을 하게 되었으므로, 그로 인한 비원리적인 사랑의 힘은 그들로 하여금 불륜(不倫)한 영적인 정조관계(貞操關係)를 맺게 하였던 것이다.

Кожний елемент у Всесвіті створений для того, щоб перебувати під володарюванням любові Бога. Тому любов є джерелом життя та істотною складовою щастя й ідеалу. Чим більше любові хтось отримує, тим прекраснішим стає для інших. Тому цілком природно, що для Люцифера, слуги Бога, Єва, дочка Бога, була прекраснішою, ніж будь-хто. Більше того, коли Єва почала піддаватися спокусі і архангел побачив це, його потяг до неї став сильнішим. І настав момент, коли він був готовий спокусити її навіть ціною власного життя. Отже, Люцифер, який залишив свою позицію через надмірне бажання любові, і Єва, яка прагнула того, щоб очі її розкрилися, як у Бога, ще не будучи готовою до цього (Бут. 3:5—6), створили умову для взаємодії. Дія віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), що виникла унаслідок цього, дала початок силі любові не за Принципом, яка проявилася в недозволених Богом статевих стосунках на духовному рівні.

Духовне гріхопадіння

사랑으로 일체이루면 서로 그 대상으로부터 그의 요소를 받도록 창조원리에 의하여 (창 3 : 7), 해와는 누시엘과 사랑으로써 일체이루었을 때 누시엘의 요소를 받았던 것이다. 즉 첫째로 그는 누시엘로부터 창조목적(創造目的)에 대한 배치(背馳)로 말미암은 양심의 가책에서 오는 공포심을 받았고, 둘째로는 자기가 본래 대해야 할 창조본연(創造本然)의 부부로서의 상대자는 천사가 아니고 아담이었다는 사실을 감득할 수 있는 새로운 지혜를 그에게서 받게 되었던 것이다. 당시 해와는 아직도 미완성기(未完成期)에 있었다. 따라서 그 자체로서는 이미 완성기(完成期)에 처해 있었던 천사장(天使長)에 비하여 지혜가 성숙하지 못하였기 때문에, 그는 천사장으로부터 그 지혜를 받게 되었던 것이다.

Усі істоти створені відповідно до такого принципу: ставши одним цілим у стосунках любові, вони обмінюються одна з одною певними елементами. Таким чином, Єва отримала від Люцифера деякі елементи, коли вони поєдналися в любові і стали одним цілим. По-перше, вона успадкувала від нього викликане докорами совісті відчуття страху, бо вони діяли всупереч Божій меті творення. По-друге, вона отримала нове знання, яке допомогло їй зрозуміти, що її чоловіком повинен був стати Адам, а не ангел. У той час Єва ще не досягла повної зрілості, тоді як архангел перебував на стадії зрілості. Отож, вона сприйняла це знання від архангела, тому що в порівнянні з ним її власне знання ще не було повним.


2. 육적 타락

2.2.2. Фізичне гріхопадіння

아담해와완성하여서 하나님중심하고 영원한 부부를 이루어야 할 것이었다. 그런데 해와가 미완성기에서 천사장(天使長)과 불륜(不倫)한 혈연관계(血緣關係)를 맺은 후, 다시 뒤미처 아담과 부부의 관계를 맺었기 때문에 아담도 역시 미완성기에서 타락되었다. 이렇게 때 아닌 때에 사탄중심삼고 아담해와 사이에 이루어진 부부관계는 그대로 육적 타락(肉的 墮落)이 되고 말았던 것이다.

Після досягнення досконалості Адам і Єва навіки стали б чоловіком і дружиною, в основі стосунків яких була б любов Бога. Але Адам, ще не досягши зрілості, вчинив гріхопадіння, поєднавшись із Євою після того, як вона, ще не пройшовши до кінця період розвитку, вступила в заборонений кровний зв’язок з архангелом. Їхні передчасні подружні стосунки, центром яких був сатана, і стали фізичним гріхопадінням.

위에서 언급한 바와 같이 해와천사장과의 영적인 타락에서, 양심의 가책으로부터 온 공포심과 자기원리적인 상대천사장이 아니고 아담이라는 것을 깨닫게 된 새로운 지혜를 얻게 되었던 것이다. 여기에서 해와는 그제서나마 자기원리상대아담일체를 이룸으로써 하나님 앞에 다시 서고, 또 타락으로 인하여 오게 된 공포심을 면할 수 있기를 바라는 마음에서 아담을 유인하게 되었으니, 이것이 육적 타락동기가 되었던 것이다.

Як уже згадувалося вище, через духовне гріхопадіння з архангелом Єва успадкувала відчуття страху, викликане докорами совісті, і знання про те, що її чоловіком повинен був стати не архангел, а Адам. Вона вирішила об’єднатися, хоча б після цього, з тим, хто первісно повинен був стати її чоловіком, і звабила Адама з надією на те, що це допоможе їй повернутися до Бога і позбавить відчуття страху, викликаного гріхопадінням. Такою була мотивація Єви, яка призвела до фізичного гріхопадіння.

이때에 불륜한 정조관계(貞操關係)에 의하여 천사장일체이루었던 해와아담에 대하여 천사장의 입장에 서게 되었던 것이다. 따라서 하나님사랑하시는 아담해와의 눈에 매우 아름답게 보여졌다. 그리하여 해와에게 있어 아담은, 그로 말미암아서만 하나님 앞으로 돌아갈 수 있는 유일한 소망의 대상이었던 것이다. 그래서 해와자기를 유혹하였던 천사장과 똑같은 입장에서 아담을 유혹하였다. 아담이 누시엘과 같은 입장에 서 있었던 해와상대기준을 조성하여 수수작용(授受作用)을 함으로써 일어났던 비원리적인 사랑의 힘은, 아담으로 하여금 창조본연(創造本然)의 위치를 떠나게 하여, 마침내 그들은 육적인 불륜한 정조관계를 맺게 되었던 것이다.

Коли Єва вступила в недозволені статеві стосунки з архангелом і таким чином об’єдналася з ним, вона зайняла позицію архангела відносно Адама. Тому Адам, якого Бог любив як і раніше, був у її очах надзвичайно прекрасним. Він був її єдиною надією на повернення до Бога, але вона пішла неправильним шляхом: спокусила Адама, вчинивши з ним так само, як із нею самою повівся архангел, який спокусив її. Адам, відповівши Єві, яка займала позицію архангела, створив умову для взаємодії із нею, і сила любові не за Принципом, яка виникла між ними в результаті дії віддавання та приймання, спрямувала їх одне до одного. Під її впливом Адам залишив свою первісну позицію і зрештою вступив у заборонені Богом статеві стосунки з Євою на фізичному рівні.

Фізичне гріхопадіння

아담해와일체를 이룸으로써 해와가 누시엘로부터 받았던 모든 요소를 그대로 이어받게 되었다. 그리고 이 요소는 다시 그 후손에게로 연면히 유전되어 내려온 것이다. 해와타락되었다 할지라도 만일 아담타락해와상대하지 않고 완성되었더라면, 완성한 주체(主體)가 그대로 남아 있기 때문에 그 대상(對象)인 해와 하나에 대한 복귀섭리(復歸攝理)는 대단히 용이했을 것이었다. 그러나 아담마저 타락하였기 때문에 사탄혈통을 계승한 인류가 오늘날까지 번식하여 내려온 것이다.

Поєднавшись із Євою в любові, Адам успадкував від неї всі ті елементи, які вона до цього отримала від Люцифера. Пізніше Адам і Єва передали ці елементи всім своїм нащадкам. Що б сталося, якби, не відповівши на зваблення грішної Єви, Адам зміг досягти досконалості? Провидіння відновлення однієї лише Єви, об’єкта Адама, було б значно простішим, тому що він, як досконалий суб’єкт, залишився б недоторканим. Однак Адам також згрішив, і людство примножувалось аж до сьогоднішнього дня, продовжуючи родовід сатани.

Мотиви i процес гріхопадіння