Глава 7. Христологія


Мова


Місця


제7장 기독론

구원을 바라보고 나아가타락인간들에게는 해결해야 할 문제들이 많이 있다. 그중에도 중요한 것은 하나님중심한 예수성신(聖神)과의 관계, 예수성신타락인간과의 관계, 중생(重生)과 삼위일체(三位一體) 등 기독론(基督論)에 관한 제 문제(諸問題)이다. 그러나 오늘에 이르기까지 아무도 이 문제에 관한 명확한 해답을 얻지 못하였던 것이다. 그리하여 이러한 문제에 대한 미해결로 말미암아 기독교의 교리와 신앙생활에 적지 않은 혼란을 일으켜 왔다. 그런데문제를 해결하기 위하여는 창조본연(創造本然)의 인간가치가 어떠한가를 알아야 하므로, 이에 관하여 먼저 논한 다음에 위의 제 문제를 다루기로 하자.

Грішному людству, яке перебуває в пошуках спасіння, слід розв’язати ще багато питань, і важливіші з-поміж них стосуються «Христології». У цій главі викладено питання, що охоплюють такі теми, як Трійця, тобто стосунки між Богом, Ісусом і Святим Духом, а також народження згори і стосунки між Ісусом, Святим Духом і грішними людьми. Аж до цього часу ніхто не міг дати на них вичерпних відповідей. Доки вони не будуть розв’язані, не припиняться суперечки між віруючими і між різними вченнями всередині християнства. Знайти необхідні відповіді нам допоможе насамперед розуміння того, якою цінністю була наділена людина при створенні. Розпочнімо обговорення саме з цього питання, тим самим готуючи ґрунт для розуміння всіх інших тем, що розглядаються в межах «Христології».

Христологія