Глава 7. Христологія


Мова


Місця제7장 기독론

구원을 바라보고 나아가는 타락인간들에게는 해결해야 할 문제들이 많이 있다. 그중에도 중요한 것은 하나님중심한 예수성신(聖神)과의 관계, 예수성신타락인간과의 관계, 중생(重生)과 삼위일체(三位一體) 등 기독론(基督論)에 관한 제 문제(諸問題)이다. 그러나 오늘에 이르기까지 아무도 이 문제에 관한 명확한 해답을 얻지 못하였던 것이다. 그리하여 이러한 문제에 대한 미해결로 말미암아 기독교의 교리와 신앙생활에 적지 않은 혼란을 일으켜 왔다. 그런데 이 문제를 해결하기 위하여는 창조본연(創造本然)의 인간가치가 어떠한가를 알아야 하므로, 이에 관하여 먼저 논한 다음에 위의 제 문제를 다루기로 하자.

Грішному людству, яке перебуває в пошуках спасіння, слід розв’язати ще багато питань, і важливіші з-поміж них стосуються «Христології». У цій главі викладено питання, що охоплюють такі теми, як Трійця, тобто стосунки між Богом, Ісусом і Святим Духом, а також народження згори і стосунки між Ісусом, Святим Духом і грішними людьми. Аж до цього часу ніхто не міг дати на них вичерпних відповідей. Доки вони не будуть розв’язані, не припиняться суперечки між віруючими і між різними вченнями всередині християнства. Знайти необхідні відповіді нам допоможе насамперед розуміння того, якою цінністю була наділена людина при створенні. Розпочнімо обговорення саме з цього питання, тим самим готуючи ґрунт для розуміння всіх інших тем, що розглядаються в межах «Христології».

Христологія