Глава 1. Принцип творення

Зміст
Розділ 1. Дуальні властивості Бога та світ творіння
1.1. Дуальні властивості Бога
1.2. Стосунки між Богом і світом творіння

Розділ 2. Всесвітня первісна енергія, дія віддавання та приймання і чотирьохпозиційна основа
2.1. Всесвітня первісна енергія
2.2. Дія віддавання та приймання
2.3. Чотирьохпозиційна основа, у якій на основі дії «початок-розділення-єдність» утілюється мета трьох об’єктів
2.3.1. Дія «початок-розділення-єдність»
2.3.2. Мета трьох об’єктів
2.3.3. Чотирьохпозиційна основа
2.3.4. Форма існування чотирьохпозиційної основи
2.4. Всюдисущість Бога
2.5. Примноження живих організмів
2.6. Причина наявності дуальних властивостей в усьому творінні

Розділ 3. Мета творення
3.1. Мета створення Всесвіту
3.2. Об’єкт добра, який приносить радість Богу

Розділ 4. Первозданна цінність
4.1. Визначення і еталон первозданної цінності
4.2. Первісні інтелект, емоції і воля та первісні істина, краса і добро
4.3. Любов і краса, добро і зло, праведність і неправедність
4.3.1. Любов і краса
4.3.2. Добро і зло
4.3.3. Праведність і неправедність

Розділ 5. Процес створення Всесвіту та період його розвитку
5.1. Процес створення Всесвіту
5.2. Період розвитку елементів творіння
5.2.1. Три послідовні стадії періоду розвитку
5.2.2. Сфера непрямого володарювання
5.2.3. Сфера прямого володарювання

Розділ 6. Нематеріальний субстанційний світ та матеріальний субстанційний світ, центром яких є людина
6.1. Нематеріальний субстанційний світ та матеріальний субстанційний світ
6.2. Положення людини у світі творіння
6.3. Взаємодоповнюючі стосунки між духовним і фізичним «я»
6.3.1. Будова і призначення фізичного «я»
6.3.2. Будова і призначення духовного «я»
6.3.3. Душа людини з точки зору стосунків між душею духу і душею тіла

Мова제1장 창조원리

인간은 오랜 역사기간을 두고 인생우주에 관한 근본문제를 해결하기 위하여 고민하여 왔다. 그러나 아직까지 아무도 이 문제에 대하여 석연(釋然)한 대답을 해 준 사람이 없었으니, 그것은 본래 인간이나 우주어떻게 창조되었는가 하는 구극(究極)의 원리를 알지 못하였기 때문이다. 나아가 우리에게는 보다 더 근본선결문제(先決問題)가 남아 있다. 그것은 결과적인 존재에 관한 것이 아니라, 원인적인 존재에 관한 문제인 것이다. 그러므로 인생우주에 관한 문제결국 그것을 창조하신 하나님이 어떠한 분으로 계시는가 하는 것을 모르고서는 풀리지 않는 것이다. 창조원리(創造原理)는 이러한 근본적인 문제들을 광범하게 다루고 있다.

Протягом історії люди прагнули відповісти на основоположні питання людського життя і Всесвіту. Однак переконливих відповідей так і не було знайдено, тому що нікому не вдалося зрозуміти основний принцип, за яким були створені людство і Всесвіт. Більше того, усе ще залишаються без відповіді важливіші питання, які стосуються не результатів, а причин буття. Питання, пов’язані з життям людини і Всесвітом, неможливо розв’язати, не зрозумівши природи Бога, Який створив їх. Глава «Принцип творення» докладно розглядає ці основоположні питання.

Причина існування людини та Всесвіту