Розділ 1. Коли повернеться Христос?

Мова


Місця제1절 예수님은 언제 재림하실 것인가

예수님이 재림하실 때를 우리말세(末世)라고 한다. 그런데 현세(現世)가 바로 말세라는 사실은 이미 전편의 인류역사 종말론(人類歷史終末論)에서 밝힌 바 있다. 따라서 우리는 현세가 바로 예수님이 재림하실 때라는 것을 알 수 있는 것이다. 그런데 복귀섭리역사(復歸攝理歷史)에서 보면, 예수님은 탕감복귀섭리시대(구약시대)의 2천년이 지난 후에 강림하셨다. 그렇기 때문에 탕감복귀(蕩減復歸)의 원칙에서 볼 때에, 전 시대실체적인 동시성으로 탕감복귀하는 재탕감복귀섭리시대(신약시대)의 2천년이 끝날 무렵에 주(主)께서 재림하시리라는 것을 우리는 알 수 있는 것이다.

Час Другого пришестя Господа ми називаємо останніми днями. Як уже пояснювалося в главі «Есхатологія», сьогодні ми живемо в останні дні, а це означає, що настав час повернення Христа. З історії провидіння відновлення видно, що Ісус прийшов наприкінці двохтисячолітньої епохи провидіння відновлення, епохи Старого Заповіту. За принципом відновлення шляхом тангам, Другого пришестя Христа слід чекати через дві тисячі років від початку епохи продовження провидіння відновлення, епохи Нового Заповіту, яка була необхідна для відновлення шляхом тангам попереднього періоду на основі субстанційної ідентичності часу.

그리고 제1차 세계대전(第一次世界大戰)에 관한 항목에서 상론(詳論)한 바와 같이, 제1차 대전에서 독일이 패전함으로써 사탄아담형의 인물인 카이젤이 망하고 사탄재림주형(再臨主型)의 인물 스탈린이 공산주의세계(共産主義世界)를 이루었던 것은, 예수님이 재림하셔서 공생공영공의주의세계(共生共榮共義主義世界)를 탕감복귀하실 것을 보여 준 것이었다. 따라서 우리는 제1차 세계대전이 끝난 후부터 재림기(再臨期)가 시작된다고 보아야 할 것이다.

Як уже докладно розглядалося, невдовзі після поразки Німеччини й кайзера, антитипу Адама на боці сатани, у Першій світовій війні, Сталін, антитип Господа Другого пришестя на боці сатани, прийшов до влади та побудував комуністичний світ (Приготування 4.2.4). Це означало, що підійшов час, коли Христос повертається на землю, щоб відновити шляхом тангам світ, в основі якого лежить ідеологія взаємозалежності, спільного правління та загальної етики. З цього належить зробити висновок, що період Другого пришестя розпочався невдовзі після закінчення Першої світової війни.

Коли повернеться Христос?