Глава 5. Період приготування до Другого пришестя Месії

Зміст
Розділ 1. Період Реформації (1517—1648)
1.1. Ренесанс
1.2. Реформація

Розділ 2. Період боротьби релігій та ідеологій (1648—1789)
2.1. Світогляд типу Каїна
2.2. Світогляд типу Авеля

Розділ 3. Період становлення політики, економіки та ідеології (1789—1918)
3.1. Демократія
3.1.1. Демократія типу Каїна
3.1.2. Демократія типу Авеля
3.2. Значення поділу влади
3.3. Значення промислової революції
3.4. Зміцнення держав і освоєння колоніальних територій
3.5. Реформи в релігії і революції в політиці та економіці після Ренесансу

Розділ 4. Світові війни
4.1. Провіденційні причини світових воєн
4.2. Перша світова війна
4.2.1. Провіденційний огляд Першої світової війни
4.2.2. Що визначає належність до сторони Бога, а що — до сторони сатани?
4.2.3. Провіденційні причини Першої світової війни
4.2.4. Результат Першої світової війни з провіденційної точки зору
4.3. Друга світова війна
4.3.1. Провіденційний огляд Другої світової війни
4.3.2. Природа тоталітаризму
4.3.3. Країни на боці Бога і країни на боці сатани у Другій світовій війні
4.3.4. Провіденційна роль трьох держав на стороні Бога та на стороні сатани
4.3.5. Провіденційні причини Другої світової війни
4.3.6. Результат Другої світової війни з провіденційної точки зору
4.4. Третя світова війна
4.4.1. Чи є неминучою Третя світова війна?
4.4.2. Провіденційний огляд Третьої світової війни
4.4.3. Провіденційні причини Третьої світової війни
4.4.4. Результат Третьої світової війни з провіденційної точки зору

Мова


Місця제5장 메시아강림 준비시대

메시아강림준비시대(再降臨準備時代)는 서기 1517년 종교개혁(宗敎改革)이 일어난 때부터 1918년 제1차 세계대전(第一次世界大戰)이 끝날 때까지의 400년 간을 말한다.

Період приготування до Другого пришестя Месії — це відрізок часу тривалістю в чотириста років, який розпочався з релігійної реформації 1517 року і тривав до кінця Першої світової війни (1918 рік).

시대의 성격에 관한 대강은 동시성(同時性)으로 본 메시아 강림준비시대(降臨準備時代)와의 대조에서 이미 논술되었으나, 여기에서 좀더 상세한 것을 알아보기로 하겠다. 그런데 복귀섭리(復歸攝理)로 보아 이 기간종교개혁기, 종교 및 사상의 투쟁기, 정치와 경제 및 사상의 성숙기 등 3기간으로 구분된다.

Цей період був охарактеризований у загальних рисах, коли ми порівнювали його з точки зору провіденційної ідентичності часу з періодом приготування до приходу Месії. У цій главі ми розглянемо його більш докладно. З точки зору провидіння відновлення період приготування до Другого пришестя Месії ділиться на три періоди: Реформації, боротьби у сферах релігії та ідеології, а також становлення політики, економіки та ідеології.

Період приготування до Другого пришестя Месії