Історія і світ

Слова, пов’язані з історією людства, надбаннями культури і цивілізації.

개척자

першопрохідник – 開拓者 [кечхокджа]

경계

кордон - 境界 [кьонгє]

고역

важка робота; каторга - 苦役 [гойок]

공산주의

комунізм – 共産主義 [консанчуі]

공생공영공의주의

взаємозалежність, спільне правління та загальна етика – 共生共榮共義主義 [консен коньон конічуі]

과학

наука - 科學 [гвахак]

країна, нація – 國 [гук]

국가

держава, нація, країна – 國家 [кукка]

국교

державна релігія - 國敎 [куккйо]

국왕

царство - 國王 [гукван]

기독교

християнство – 基督敎 [кідоккьо]

기술

технологія – 技術 [кісуль]

나라

країна - [нара]

농업

фермерство – 農業 [нон-оп]

동양

Схід, Азія - 東洋 [тон-ян]

로마제국

Римська імперія - 로마帝國 [ромачегук]

무신론

атеїзм (有神論) [мушінньон]

문명

цивілізація – 文明 [мунмьон]

문화

культура – 文化 [муна]

민족

народ, нація - 民族 [мінджок]

민주주의

демократія – 民主主義 [мінджучуі]

사상

думка, ідея; філософія - 思想 [сасан]

사회

cуспільство – 社會 [сахве]

섭리

Провидіння – 攝理 [сомні]