Китайсько-корейське

Китайсько-корейські (한자어) – це слова китайського походження. Китайсько-корейська лексика включає слова, запозичені безпосередньо з китайської мови, а також нові корейські слова, створені з китайських ієрогліфів, і слова, запозичені з китайсько-японської лексики.

3대 축복

Три Благословення - 三大祝福 [самде чукпок]

가정

сім'я (розширена) — 家庭 [каджон]

가족

сім'я — 家族 [каджок]

가책

докор, звинувачення, осуд - 呵責 [каче́к]

가치

значення, цінність – 價値 [качі]

각각

кожен, відповідний - 各各 [как-как]

간접

непрямий - 間接 [канджоп]

간접주관권

сфера непрямого володарювання - 間接主觀圈 [канджопчугванквон]

감사

вдячність - 感謝 [камса]

감정

емоції - 感情 [камджон]

강론

проповідь – 講論 [канон]

강림

сходження бога з небес на землю - 降臨 [каннім]

강약

сильне і слабке – 强弱 [канʼяк]

강철

сталь – 鋼鐵 [канчоль]

개념

концепція - 槪念 [кєньом]

개발

розвиток – 開發 [кєбаль]

개성

індивідуальність - 個性 [кесон]

개성진리체

індивідуальне істинне тіло - 個性眞理體 [кесончілліче]

개성체

індивідуальна одиниця - 個性體 [кесонче]

개인

персона, індивід, особистість - 個人 [кеі́н]

개척자

першопрохідник – 開拓者 [кечхокджа]

건강

Здоров’я – 健康 [конган]

결과

результат, наслідок - 結果 [кьольгва]

결국

по суті; зрештою; у кінці - 結局 [кьольгу́к]