Людина

Слова, які стосуються людини і людського життя.

가정

сім'я (розширена) — 家庭 [каджон]

가족

сім'я — 家族 [каджок]

감정

емоції - 感情 [камджон]

개성

індивідуальність - 個性 [кесон]

개인

персона, індивід, особистість - 個人 [кеі́н]

개척자

першопрохідник – 開拓者 [кечхокджа]

건강

Здоров’я – 健康 [конган]

결혼

Шлюб – 結婚 [кьорон]

구주

спаситель – 救主 [куджу]

기근

голод – 飢饉 [кігин]

мрія; сновидіння - 夢 [кум]

남성

чоловік – 男性 [намсон]

남자

чоловік - 男子 [намджа]

늙음

старість – 老(노) [никим]

도인

віруюча людина – 道人 [доін]

독처

самотність, самотнє життя - 獨處 [докчо]

동지

однодумець – 同志 [тонджі]

마음

душа — [маим]; 心 [шім]

마음과 몸

душа і тіло – 心과身 [маим гва мом]

тіло – 身(신) [мом]

문도

послідовник - 門徒 [мундо]

배꼽

пупок – 臍(제) [пеккоп]

본심

первозданна душа — 本心 [поншім]

부모

батьки – 父母 [пумо]