Sinokoreański

Sinokoreański (한자어) to słowa pochodzenia chińskiego. Słownictwo sinokoreańskie obejmuje słowa zapożyczone bezpośrednio z języka chińskiego, a także nowe słowa koreańskie utworzone z chińskich znaków i słowa zapożyczone ze słownictwa chińsko-japońskiego.

3대 축복

Trzy Wielkie Błogosławieństwa - 三大祝福 [samde czukpok]

가정

rodzina (rozszerzona) — 家庭 [kadżon]

가족

rodzina – 家族 [kadźjok]

가책

nagana, oskarżenie, potępienie - 呵責 [kaczek]

가치

Wartość – 價値 [kaczi]

각각

każdy, odpowiedni - 各各 [kak-kak]

간접

pośredni - 間接 [kandźjop]

간접주관권

sfera pośredniego panowania - 間接主觀圈 [kandźjop czugwan kwon]

강론

kazanie, głoś – 講論 [kannon]

강림

zejście boga z nieba na ziemię - 降臨 [kannim]

개념

Pojęcie - 槪念 [kjenjom]

개성

indywidualność - 個性 [keson]

개성진리체

indywidualne ucieleśnienie prawdy - 個性眞理體 [kesonczillicze]

개성체

jednostka indywidualna - 個性體 [kesoncze]

격위

ranga, pozycja - 格位 [kjokwi]

결과

wynik, konsekwencja - 結果 [kjolgwa]

계명

Przykazanie - 誡命 [kemjon]

고역

mordęga; trudna praca - 苦役 [gojok]

공통

wspólny - 共通 [konton]

과학

Nauka - [gwachak] 科學

관계

Relacje – 關係 [gwange]

광야

pustynia - 曠野 [gwan-ja]

교구장

regionalny przywódca kościoła - 敎區長 [kjogudźang]

교회

kościół - 教會 [kjoche]